Gå direkt till innehåll
Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Pressmeddelande -

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

I dag släpps rapporten ”Havet 2015/2016” som visar på en utveckling i våra havsmiljöer med både glädjeämnen och orosmoln.

Positivt är bland annat att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet.

Negativt är bland annat att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

”Havet 2015/2016” är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Rapporten visar att havens ekosystem är mycket komplexa och att det är svårt att förutse hur dessa utvecklas. Den presenteras i morgon i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg.

Resultat från den svenska miljöövervakningen används bland annat för att bedöma om vi uppnår de av Sveriges riksdag beslutade miljökvalitetsmålen – 16 önskade tillstånd i miljön. I den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterades att 14 av 16 mål inte kommer att nås med dagens förutsättningar. I rapporten Havet sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker miljötillståndet i svenska havsområden för de fem miljömål som är relevanta för havsmiljön. Rapporten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet som även sammanställer den.

- Tillståndet som beskrivs i ”Havet 2015/2016” visar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att kunna fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna. En fungerande miljöövervakning är förutsättningen för detta, säger Elisabeth Sahlsten, tf chef på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt från Havsmiljöinstitutet samt laddas ner på Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets webbsidor.

I årets upplaga rapporteras bland annat om de insatser som görs för att skydda värdefulla marina miljöer, spridningen av mikroplaster i våra hav, syrebristen i Östersjön, om hur farliga ämnen som TBT ska minska i havsmiljön, hur havsisen minskat i Östersjön, om övergödningen, om en ny metod för att uppskatta torskbeståndet i Östersjön, om hur klimatförändringar kan leda till mindre fisk i havet och varför vi behöver bättre övervakning av maneter.

- De flesta havsområden är idag påverkade av flera olika miljöproblem, men det är generellt mycket dåligt känt hur till exempel övergödning, miljögifter och förhöjda vattentemperaturer samverkar och påverkar organismer och ekosystem. Det är därför viktigt att öka samarbetet mellan olika forskningsgrupper och övervakningsprogram för att öka förståelsen för hur olika påverkansfaktorer samverkar, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

I Havet 2015/2016 finns ett par exempel på där samverkan mellan övervakningsprogram skett. I de syntesartiklar som presenteras har forskarna tittat närmare på hur förändrade näringsvävar, till exempel som en följd av övergödning, kan leda till magrare djur och hur bottendjur och miljögifter påverkar kustfiskens hälsa.

Här kan du läsa rapporten

För mer information kontakta:

Havs- och vattenmyndigheten. Elisabeth Sahlsten, tf chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 63 11, 076-538 61 11, e-post elisabeth.sahlsten@havochvatten.se,
Gunilla Ejdung, utredare, enheten för miljöövervakning, tfn 010-69 86 288, mobil 0722-39 55 05, e-post gunilla.ejdung@havochvatten.se

Havsmiljöinstitutet. Per Moksnes, miljöanalytiker, tfn 0732-57 62 24, e-post per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Jan Albertsson, miljöanalytiker, tfn 0738-36 05 80 e-post jan.albertsson@havsmiljoinstitutet.se

Marie Svärd, redaktör, tfn 031-786 37 27, e-postmarie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden