Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Malmö stad satsar på nedsänkta parker mot skyfall, Växjö kommun på en strategi för grön vattenkraft och Helsingborg på miljövänliga avlopp i bostäder för att gynna både stad och landsbygd.

I nya numret av Hav & Vatten sätts fokus på arbetet som pågår i flera kommuner för att förebygga effekter av klimatförändringar och ökade miljökrav.

Sex timmars regnande i augusti 2014 ledde till att människor tvingades fly från vattenfyllda bussar och hissar. Flera malmöbor fick lämna sina vattenskadade hem i månader och skyfallet kostade totalt runt 600 miljoner kronor. Kommunstyrelsen sa nyligen ja till en skyfallsplan för att ha bättre beredskap för framtida skyfall.

– Vi måste hitta lösningar som gör att kraftiga regn ställer till så liten skada som möjligt, säger Pär Svensson, vattenstrateg i Malmö stad till Hav & Vatten.

Även i Växjö var det kraftiga regn och översvämningar som blev startskottet för kommunens långsiktiga plan för att miljöanpassa dammar, vattenkraftverk och fiskvägar. Senast 2027 ska alla anläggningar som ägs av kommunen ha tillstånd enligt miljöbalken, fiskväg eller bådadera

- Det är viktigt att göra en bedömning utifrån varje anläggnings förutsättningar, om det är bäst att riva ut, att bevara för kulturhistoriska värden eller att använda för kraftproduktion, betonar Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö till Hav & Vatten.

I Helsingborg går stadsutveckling, miljötänk och innovation hand i hand i projektet Projektet H+. Som en av Sveriges snabbast växande städer så är bostadsbyggandet i fokus med ungefär 1 000 nya bostäder om året. 2035 ska det gamla hamn­ och industriområdet på runt en miljon kvadratmeter ha utvecklats till stad. Största innovationen i det kommande bygget är det tredelade avloppet: ett för matavfall från kökets avfallskvarn, ett för vakuumtoaletten och ett för dusch/tvätt/bad, så kallat gråvatten.

- När man separerar flödena får man möjlighet att utnyttja resurserna på ett optimalt sätt. Det finns resurser i form av värme, organiskt material och näringsämnen, säger Marinette Hagman, forsknings-­ och utvecklingsansvarig på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, till Hav & Vatten.

Tidningen innehåller också reportage om Laxå Vatten AB som valde att röja i skogen med häst efter stormen Helga 2015. Skälet var att den stormfällda skogen låg ovanpå kommunens dricksvattentäkt. För att slippa risken för läckande diesel från skogsmaskiner valde man att hämta träden med häst som ett miljövänligare

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration

För mer information kontakta:

Lena Olsson, ansvarig utgivare, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post redaktion@havochvatten.se, Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707 - 31 98 89, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Örjan Karlsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden