Gå direkt till innehåll
Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Pressmeddelande -

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med bland annat vatten- och fiskevård.

75 miljoner kronor av anslaget går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt.

Det är roligt att vi åter kan dela ut LOVA-pengar eftersom vi vet att de här projekten ofta är väldigt effektiva och lokalt kan ge stora vinster i form av ökad turism, arbetstillfällen och ökad medvetenhet om miljöproblem, säger Christina Hallström, LOVA-samordnare på HaV.  

Pengarna som nu fördelas ut tas från Anslaget för åtgärder inom havs- och vattenmiljö, också kallat havs- och vattenmiljöanslaget. I år omfattar detta totalt 673 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2013 då anslaget låg på totalt 503 miljoner kronor.

De län som får mest pengar totalt är Västra Götaland med drygt 58 miljoner kronor, Värmland med nästan 36 miljoner kronor och Skåne med drygt 24 miljoner kronor.

-  För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet.  För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp, säger Christina Hallström, handläggare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Förra året fanns inte utrymme att betala ut pengar till nya LOVA-projekt. Däremot gavs pengar till en del pågående och fleråriga projekt.

-  I princip startades inte några nya LOVA-projekt under 2013 till mångas besvikelse. I år har regeringen tydligt uttryckt att man vill satsa på fler sådana här projekt och att det varje år avsätts högst 75 miljonerkronor, säger Christina Hallström.

-  Det är väldigt glädjande eftersom det här är pengar som kan sökas av ideella föreningar och kommuner  för lokala och direkta åtgärder för vattenmiljön men ofta väldigt effektiva projekt. Vi har flera bra exempel på LOVA-projekt som varit viktiga i arbetet mot främst övergödning

LOVA-bidraget infördes i Sverige 2009 i syfte att få fram lokala åtgärder som förbättrar vatten- och havsmiljön. Pengarna har främst delats ut till projekt för att minska utsläpp av kväve och fosfor men också projekt som är fritidsbåtsrelaterade.

Av det 75 miljoner kronor som i år delas ut får Skåne, Västra Götaland och Stockholms län mest, totalt drygt 33 miljoner kronor, eftersom det är de län som anses ha mest problem med övergödning. Nytt för i år är att Norrlandslänen får mer i LOVA bidrag.

Några av de LOVA-projekt som tidigare fått pengar och där satsningarna gett väldigt bra resultat är:

  • Milljöanpassning av hamnen i Träslövsläge i Varbergs kommun  i Halland. Bland annat har man här fått en båttvätt med så kallad steg 2-rening, vilket också var den första i länet.
  • Heleneborgs båtklubb på Långholmen i Stockholm fick bidrag för en tömningsstation för fritidsbåttoaletter. Satsningen ledde också till att båtklubbens medlemmar enades om en särskild miljöpolicy.
  • Kristianstads och Hässleholms kommuner samarbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Vinneå och minska näringsläckaget till Hanöbukten.  I projektet ingår att tillsammans med markägare anlägga våtmarker och skyddszoner, inventera enskilda avlopp och ta hand om dagvatten för att minska problemen med näringsläckage.

Här kan du se hur mycket pengar varje län får

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med Anslaget för åtgärder inom havs- och vattenmiljö

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:  Christina Hallström,  LOVA-samordnare och handläggare på enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 69 65,mobil 076-538 60 65, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se 

Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.seÄmnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden