Gå direkt till innehåll
Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

Pressmeddelande -

Nya regler gör det lättare för yngre att bli yrkesfiskare

Nya regler för yrkesfisket gör det lättare för yngre personer att bli yrkesfiskare.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hoppas också att de nya reglerna ska leda till färre passiva tillståndshavare.

- Vi vill göra det enklare att byta tillståndshavare för olika typer av fisken, exempelvis torsk i Östersjön och fiske efter nordhavsräka i Västerhavet, säger Qamer Chaudhry, utredare på tillståndenheten på HaV .

För den som vill fiska efter exempelvis torsk, havskräfta och räka krävs både fiskelicens och särskilt tillstånd. Tidigare har det varit svårt att ta över ett tillstånd från en yrkesfiskare om denne velat sluta eller blivit långvarigt sjuk. Inom räkfisket har det överhuvudtaget inte varit möjligt med byte av tillståndshavare. Detta har lett till ett system med passiva tillståndshavare inom svensk fiskerinäring.

- Tillståndshavaren kan ha slutat fiska, kanske sålt båten och flyttat från orten. I praktiken är det någon annan person som sköter fisket men som fortfarande är i beroendeställning till tillståndshavaren, säger Qamer Chaudhry.

- Detta är en situation som exempelvis kan hindra yngre personer från att våga satsa på yrkesfiske. Det har länge också funnits en önskan från fiskerinäringen att förenkla byten av tillståndshavare.

I mars skickade HaV ut förslaget om större möjlighet till byte av tillståndshavare för särskilda tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön, fiske inom effortregleringen (fartyg över 10 meter) i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist samt för fiske efter nordhavsräka. Ett 20-tal remissinstanser har kommit in med synpunkter på förslaget.

- Det finns en allmän oro för att de nya reglerna ska leda till spekulation och ägarkoncentration inom fisket. Vi har lyssnat på synpunkterna och har därför lagt in en begränsning som rör hur många tillstånd man kan ha. En person eller ett företag kommer bara att tillåtas ha ett särskilt tillstånd per typ av fiske. säger Qamer Chaudhry.

De nya reglerna träder i kraft 1 maj. Detta innebär ändringarna (HaV:s föreskrift HVMFS 2014:19) om möjlighet till byte av tillståndshavare:

  • Fiske efter torsk i Östersjön, för fiske inom effortregleringen (fartyg över 10 meter) i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön samt för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist. Byte av tillståndshavare blir möjligt under förutsättning att minst motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förs ut ur fisket.
  • Fiske efter nordhavsräka. Byte av tillståndshavare kan ske genom generationsskifte eller när samma person eller företag ägt andelar i fiskefartyget kontinuerligt i tre år.
  • För att förhindra att en fiskelicenshavare skaffar sig flera särskilda tillstånd inom en viss typ av fiske inför HaV en begränsning. En person eller ett företag tillåts nu bara att ha ett särskilt tillstånd per typ av fiske. Undantaget är de som sedan tidigare har två tillstånd.

Länk till föreskriften

Här kan du läsa remissförslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Qamer Chaudhry, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 60 87, mobil 076-538 60 87, e-post qamer.chaudhry@havochvatten.se, Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Qamer Chaudhry

utredare, tillståndsenheten Tel: 010-698 60 87

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden