Gå direkt till innehåll
Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Pressmeddelande -

Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten,HaV, inför nya regler för svenska räkfiskare.

De får möjlighet att tillfälligt nyttja varandras månadsransoner genom att fiskare kan föra över ransoner från två till ett fartyg.

- Vi hoppas att det här kan leda till bättre lönsamhet generellt inom det svenska räkfisket. Vi tror att ökad lönsamhet i sin tur kan minska risken för utkast av småräka, säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten.

61 svenska fiskefartyg har i dag tillstånd att fiska efter räka. De delar på den svenska kvoten för räkfiske som varje år beslutas av EU. Fisket regleras också genom ett system med fångstmängder per månad, så kallade månadsransoner, som beslutas av HaV. Räkfartygen delas in i olika klasser baserat på hur mycket de fiskat under åren 2005-2010. De räkfiskare som satsat på selektiva redskap som artsorterande rist under den perioden får också något högre ransoner.

- Flera av de svenska räkfiskarna har en bekymmersam situation ekonomiskt. Många menar att de har för små ransoner att fiska på för att kunna få ett lönsamt fiske och har länge efterlyst den här möjligheten, säger Qamer Chaudhry, utredare på tillståndsenheten.

HaV inför nu med start från och med i dag, 20 januari, en möjlighet att tillfälligt omfördela två månadsransoner från ett räkfartyg till ett annat. Det får endast ske för två månader i taget och med begränsningar när det gäller omfördelningar från mindre fartyg till större.

- Det finns en oro inom det mindre, kustnära fisket att den här möjligheten till omfördelning av fiskemöjligheter bara ska gynna de större fartygen. Vi menar att det här är en möjlighet som kan gynna alla räkfiskare oavsett hur stor båt de har, säger Patrik Persson.

- De nya reglerna gäller endast för 2015 och vi kommer under året att följa hur det nya systemet fungerar, hur många fiskare som väljer att utnyttja möjligheten med omfördelning.

De nya reglerna gäller från och med i dag. Räkfiskare som är intresserade av möjligheten att omfördela ransoner får ansöka om detta hos HaV.

Förutom möjligheten till tillfälliga omfördelningar så beslutade HaV i går också att öka månadsransonerna inom räkfisket i Skagerrak och Kattegatt med tio procent från och med 1 februari.

Länk till den nya föreskriften

Här kan du läsa remissförslaget och remissvaren

Här kan du ansöka om omfördelning av räkransoner

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Qamer Chaudhry, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 60 87, mobil 076-538 60 87, e-post qamer.chaudhry@havochvatten.se, Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Qamer Chaudhry

utredare, tillståndsenheten Tel: 010-698 60 87

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden