Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Hönsskit för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester?

Ja, det kan faktiskt bli verklighet. Två forskare vid högskolan i Kristianstad testar nu idén i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla kommun.

- För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Vi testar även rening med tång och pellets, säger Erland Björklund i första numret av tidningen ”Hav &Vatten”.

Svenska reningsverk är inte byggda för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester utan stora mängder rinner rakt ut i våra vattendrag. Östrogen kan hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan göra fiskar glupskare, modigare och mindre sociala. Även flera andra miljöfarliga ämnen följer med avloppsvattnet ut i naturen.

-Varje år konsumeras bara i Skåne ungefär ett ton av substansen diklofenak (finns i läkemedlen Voltaren och Arthrotec). Bortåt 70 procent av den mängd som kommer in med avloppsvatten till reningsverken kan sedan rinna ut i naturen, säger Ola Svahn.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gav i fjol tio miljoner kronor till forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker och Kristianstadprojektet ”Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM” är ett av sex projekt som fick pengar. I första numret av myndighetens tidning ”Hav & Vatten” berättar Erland Björkman och hans kollega Ola Svahn om sin forskning

Tidningen är tänkt att ges ut fyra gånger om året och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Första numret av ”Hav & Vatten” innehåller även en längre intervju med klimat- och miljöminister Åsa Romson, reportage om utmaningarna med att kunna ha ett rent dricksvatten och vem som ska betala notan. Samt flera exempel på spännande vattenprojekt runt om i Sverige.

Här kan du läsa första numret av "Hav & Vatten"

För mer information kontakta

Kontaktpersoner på HaV: Kasper Holgers, tfn 010-698 62 36, mobil: 070-605 04 18, e-post: kasper.holgers@havochvatten.se, Maud Larsen, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se

Erland Björklund, Högskolan i Kristianstad, tfn 046-32 39 50, mobil 070-7319244, e-post erland.bjorklund@hkr.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Peter Kroon

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden