Gå direkt till innehåll
Nya skyltar gör valet av badplats lätt

Pressmeddelande -

Nya skyltar gör valet av badplats lätt

I sommar blir det lätt för alla att välja badplats.

Nya skyltar ska visa vilken kvalitet det är på badvattnet¸ allt från ”Utmärkt badvattenkvalitet” till ”Avrådan från bad”.

Havs- och vattenmyndigheten beslutade i går om nya regler för så kallade EU-bad.

EU:s badvattendirektiv innehåller sedan tidigare krav på kontroll av badvatten, provtagning och undersökningar, badvattenprofiler och  information till allmänheten. Nytt inför årets badsäsong är att alla badsugna ska få information på plats om badvattnets kvalitet i form av tydliga och enhetliga skyltar.

Betyget baseras på provtagningar på badvattnet från de senaste fyra åren. Om det skett föroreningar av vattnet ska besökarna avrådas från bad. De ska också få information om vad som orsakade föroreningen och vad som görs för att förhindra nya.

Ansvaret för skyltningen ligger på varje kommun och gäller alla så kallade EU-bad som i snitt har cirka 200 besökare per dag.

HaV:s beslut är ett tillägg till Naturvårdverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten från 2008. De nya reglerna träder i kraft i dag, 1 juni, och senast 21 juni, då badsäsongen startar i stora delar av landet, ska kommunerna ha fått upp skyltarna. 

- HaV:s förslag till skyltning av badplatserna har varit ute på remiss. Det är klart att kommuner som har bad som klassificerats som dåliga inte är så glada över skyltningen. Men det rör sig bara om ett fåtal, av 447 badplatser var det bara nio som hade dålig kvalitet. I övrigt har vi inte mötts av särskilt starka reaktioner, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Enheten för god vattenkvalitet.

Målet är att alla större bad ska ha åtminstone tillfredsställande kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong.

- ­Det är väldigt bra att badplatserna kontrolleras och provtas samt att åtgärder görs för att förbättra kvaliteten. Syftet med EU:s badvattendirektiv är att skydda människors hälsa och miljön, säger Margareta Lundin Unger.

Här kan du läsa om den nya skyltningen

Länk till Smittskyddsinstitutets Badplatsen.se

Läs mer om vattenkvaliteten på svenska badplatser

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Margareta Lundin Unger, utredare, Enheten för god vattenkvalitet, tel 010 - 698 61 21, mobil 076 - 538 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden