Gå direkt till innehåll
Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten.

– Det här är ett stort problem som verkligen behöver uppmärksammas, och det är ett antal projekt på gång nu i kommunerna, säger Gunilla Lindgren på Länsstyrelsen i Uppsala län till tidningen Hav & Vatten.

Till skillnad från nötkreatur är hästar ute i hagen varje dag, året runt. Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att hästar kan tillföra 60 kilo fosfor per hektar i en hage, vilket är nästan tre gånger så mycket som lantbrukare får lov att tillföra sina åkrar. Ändå är de få som ser hästen och hästhagen som ett miljöhot.

– De flesta har absolut ingen aning om vad deras hästar släpper ut. Ska man lösa problemet är första steget att informera, säger hästägaren Nadja Andréewitch som nyligen gjorde ett examensarbete vid Mälardalens högskola om fosforläckage från hästhagar.

Läs mer om hennes resultat i nya numret av Hav & Vatten som också lyfter fram skogens vatten. Svenskt skogsbruk har genom åren skapat tusentals mil av diken på bekostnad av våtmarker. En stor del av dem som finns kvar är »hydrologiskt störda« och »starkt påverkade«, enligt Naturvårdsverket. I dag lär Sverige ett land med 90 000 mil skogsdiken, istället för 60 000 mil naturliga bäckar, åar och älvar.

Avkastningen har blivit bättre – men livet för småkrypen svårare. Frågan är nu om landets diken ska proppas igen eller rensas? Följ med reportern Anna Froster på en skogspromenad i det småländska höglandet tillsammans med Per Petersson, naturvårdsspecialist i Götaland för statliga skogsbolaget Sveaskog. Han har proppat igen diken sedan början på 2000-talet.

– I vår kommer vattnet att stiga här, och en massa vatteninsekter kommer att lägga ägg. Ju fler småkryp i vattnet, desto fler fågelungar blir mätta och överlever, säger Per Petersson om de diken som under hösten proppas igen med trädstockar.

Tidningen innehåller också en intervju med miljöminister Karolina Skog, en djupdykning i olika metoder för rening av läkemedelsrester, nyheter från Havs- och vattenmyndigheten och den samiska artisten Sofia Jannok skriver krönika om sitt besök i reservatet Standing Rock och manifestationen mot en oljeledning under Missourifloden. Sju inflytelserika personer i Vattensverige ger sina vattenönskningar för 2017 och berättar om hur de själva vill bidra till levande hav, sjöar och vattendrag. Sommelieren Mischa Billing satt i juryn när Sveriges godaste kranvatten 1997 skulle koras. Läs hur hon tycker att ett gott vatten ska smaka.­­­­

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger. Tidningen vann i fjol Svenska Publishing-Priset och riktar sig främst till politiker, tjänstemän, näringsliv och andra som intresserar sig för vattenfrågor på lokal och regional nivå.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration

För mer information kontakta:

Lena Olsson, presskontakt på HaV och ansvarig utgivare, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Malin Avenius, redaktör, tfn 010-698 60 05, mobil 076-538 60 01, e-post malin.avenius@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jonas Tobin

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden