Gå direkt till innehåll
Foto: Ola Kjelbye
Foto: Ola Kjelbye

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern"

I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och om försvarets övningsskjutningar vid Vättern. Nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter.

Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har varit mer eller mindre oförändrat sedan inlandsisen drog sig tillbaka, säger Måns Lindell limnolog på Vätternvårdsförbundet i nya numret av tidningen Hav & Vatten.

Vättern har så god vattenkvalitet att den ibland liknas vid en klar fjällsjö som hamnat för långt söderut. I dag förser den långsmala insjön cirka 250 000 personer med dricksvatten. Och fler kan det bli. I Örebro län är kommunerna mycket nära ett beslut om att bygga en tunnel till Vättern och därmed får ytterligare 250 000 personer sitt dricksvatten från Sveriges näst största sjö.

Måns Lindell varnar för att en varmare Vättern även kan slå hårt mot djur- och växtliv i sjön, till exempel rödingen. Andra hot är kemikalier från hushållens avlopp, främmande arter som vandrarmusslan och mikroplaster.

Forskare vid Örebro universitet har i en pilotstudie sett att halterna av mikroplaster ligger tio gånger högre i Vättern än i Östersjön. Mikroplaster är små plastpartiklar som lossnar från exempelvis bildäck, fleecetröjor och rengöringsprodukter.

– Vättern är en förlorare när det gäller miljögifter. Att vattnet stannar så länge är normalt en fördel eftersom det renar vattnet väl, men i det här sammanhanget vänds det till en nackdel, säger Måns Lindell.

Reportern Anna Froster besöker även flygskjutfältet Hammaren vid F7 Såtenäs på sin Vätternresa. Här har försvarsmakten fått tillstånd att öka antalet övningsskott från 1 000 till 69 000 per år, vilket lett till 108 överklaganden och flera av dem handlar om risken med att sprida tungmetallen bly i sjön.

– Vi behöver övningsskjuta mer eftersom många piloter går i pension snart, så nya måste läras upp. Sedan har vi ett försämrat omvärldsläge. Även andra länder kan behöva komma hit och samöva, säger Leif Ljungqvist till Hav & Vatten.

Ordförande i Aktion rädda Vättern, ARV, har en annan bild. ARV bildades 2012 som en reaktion på försvarets ansökan om utökade skjutningar, och har i dag drygt 700 medlemmar.

– Det finns många utsläpp man inte kan hindra, som luftburna utsläpp, men allt som inte nödvändigtvis måste hamna i Vättern ska man hindra, enligt försiktighetsprincipen, säger ordförande Elisabeth Lennartsson till Hav & Vatten.

Läs hela reportaget om viktiga Vättern i nya numret av Hav & Vatten. Tidningen innehåller också en intervju med Naturskyddsföreningens nya generalsekreterare, Karin Lexén, en djupdykning om hur invasiva, främmande arter kan påverka svenska hav, sjöar och vattendrag samt nyheter från Havs- och vattenmyndigheten. Meteorologen Pär Holmgren förkarar i en krönika varför det är dags för många svenskar att flytta av klimatskäl. Uppfinnare, konstnär och entreprenören Petra Wadström berättar om hur hon under en resa i Indonesien fick idén att rena vatten med hjälp av solljus.

Hav & Vatten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration

För mer information kontakta:

Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707 - 31 98 89, e-post redaktion@havochvatten.se, Lena Olsson, ansvarig utgivare, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden