Gå direkt till innehåll
Illustration: Felicia Fortes
Illustration: Felicia Fortes

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

På kort sikt kan bevattningsförbud i kommunerna hjälpa mot vattenbristen. Men i längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten, helikopterspaning efter dricksvatten och våtmarksrestaurering.

– Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan delvis bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen. Men det kan också bero på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, på Sveriges geologiska undersökning, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Flera kommuner har också redan infört bevattningsförbud, bland andra Eksjö, Örebro, Laholm, Karlskrona och på Gotland och Öland. Östra Småland hör till de landsändar där Sveriges geologiska undersökningar, SGU, bedömer att riskerna för akut vattenbrist är störst i sommar.

I småländska Eksjö brukar översvämningar vara det stora hotet inför sommaren. Men förra sommaren hände något. Minskad nederbörd gjorde att tillrinningen till sjön Norra Vixen avtog och vattennivån sjönk. I december tvingades kommunen införa ett förbud mot att använda kommunalt vatten till annat än dricks-, hygien- och processvatten. Den 18 april förlängdes förbudet, men nu begränsat till Eksjö tätort.

– På lång sikt hoppas vi hitta en ny täkt, i grundvattnet eller i någon sjö. På kort sikt måste vi minska uttaget. Och i värsta fall tvingas överskrida vattendomen, säger Torbjörn Johansson, VA-chef i Eksjö till Hav & Vatten.

Gotland var först ut med en större anläggning för avsaltning av havsvatten förra sommaren. I år invigs en anläggning med en kapacitet på 3 000 dygnskubikmeter vatten i Borgholm på Öland. Även Mörbylånga har en anläggning på gång.

Flera kommuner letar också efter dricksvatten genom att använda sig av geologiska helikoptermätningar efter grundvattentäkter. De första mätningarna gjordes på Gotland 2013 och 2015 och i fjol fortsatte helikopterspaningen på Öland, varifrån resultaten just nu analyseras. Under de två säsongerna på Gotland hittades ett tiotal områden där det finns förutsättningar att gå vidare med provborrningar.

I en intern promemoria pekas några andra ställen i landet ut där helikoptermetoden är möjlig, till exempel södra Örebro län, västra Östergötland, Laholm, Kristianstad, Ängelholm och sydvästra Skåne.

– Vi har gjort många förändringar i landskapet som försämrat vattenhållningen och som kan påverka vattenbalansen. Vi har sänkt och reglerat sjöar, dikat ut våtmarker, ökat arealen hårdgjorda ytor och planterat mer och mer träd, säger Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI till Hav & Vatten.

Läs hela reportaget om den hotande vattenbristen i Sverige, skrivet av Jan Malmborg, i Hav & Vatten som ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Tidningen tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv och riktar sig till alla som intresserar sig för vattenfrågor. Den produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida

Läs mer om vattenbristen på HaV:s hemsida

Länk till SGU:s hemsida

Länk till SMHI:s hemsida för att se grundvattensituationen

För mer information kontakta:

Lena Olsson, ansvarig utgivare Hav & Vatten, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Marit Larsdotter, redaktör, tfn 031 - 711 98 89, mobil 0707-319889, e-post redaktion@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Illustration: Felicia Fortes

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden