Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Vad skulle du göra om du hade en halv miljard kronor över?

För finansmannen Björn Carlson var valet enkelt. Han satsade pengarna på miljön i Östersjön.

- Jag ville ha något att ägna mig åt de år jag hade kvar att leva. Att ligga hemma och slappa har aldrig varit min melodi. Men framförallt: det kändes som att pengarna skulle kunna göra skillnad, säger han i en intervju i tidningen Hav & Vatten.

Björn Carlson inledde sin bana på Skandinaviska Banken 1958. Han har därefter arbetat på bland annat Elektroskandia, Skandinaviska Enskilda Banken och det egna bolaget Carlson Investment management. 2005 avsatte Björn Carlson 500 miljoner kronor ur egen ficka och startade stiftelsen Baltic Sea 2020. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt som är ”åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till en friskare Östersjö” samt sprida kunskap och information till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner. 

En av de första sakerna som stiftelsen gjorde var att börja arbeta för ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel, en av de största bovarna vad gäller Östersjöns övergödning. De tog också kontakt med grisfarmar i Polen för att komma till rätta med de allvarliga gödselutsläppen.

En annan viktig fråga för Björn Carlson från start var utkasten av fisk, i Östersjön gick exempelvis var fjärde torsk överbord. Fisk som togs upp slängdes i havet igen, antingen för att den var under de tillåtna minimåtten eller för att den ansågs svårsåld. Stiftelsen arbetade hårt för att vässa lagstiftningen och få ett slut på utkasten.

Björn Carlson är fortfarande djupt engagerad i frågor som rör fiskeripolitiken och menar att politikerna måste agera mer och tydligare.

- Europas regeringar har struntat i fiskeripolitiken. Det var som om luften gick ur dem efter att reformerna i den gemensamma fiskeripolitiken klubbades igenom av EU 2014. Det har inte varit några tillämpningsföreskrifter, ingenting, säger han i intervjun.

Läs mer om Björn Carlson och hans engagemang för havsmiljön i nya numret av tidningen Hav & Vatten. 

Här kan du också läsa om hur de miljövänliga borsttvättarna blir fler och fler längs våra kuster. En annan artikel handlar om den hittills mest noggranna kartläggningen av Sveriges belastning av närsalter till Östersjön och Västerhavet. Forskarna har summerat vad i stort sett varje åker, tätort och skogsområde släpper ut.

I Kyrksjön utanför Botkyrka söder om Stockholm har ett stillastående dike förvandlats till en myllrande våtmark och ett paradis för lekande gäddor. Projektet har pågått under flera år och haft en sammanlagd budget på fyra miljoner kronor.

– En stor del av kustgäddorna leker på översvämmade ängsmarker. Utdikningen av jordbrukslandskapet och exploatering av kusterna har gjort att de naturliga lekmiljöerna har blivit färre. Därför har vi valt att satsa på att återskapa dessa våtmarker, eller gäddfabriker som vi väljer att kalla dem, säger Joel Norlin, koordinator för Sportfiskarnas rovfiskprojekt till Hav & Vatten.

Tidningen ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och tar upp frågor som rör havs- och vattenmiljöer ur ett brett perspektiv. Den ges ut fyra gånger per år och produceras i samarbete med tidningsföretaget Offside AB som bland annat ger ut tidningarna Offside, Filter och Hunger. Hav & Vatten har en upplaga på 17 700 exemplar och tidningen vann i fjol Svenska Publishing-Priset. Tidningen riktar sig främst till politiker, tjänstemän, näringsliv och andra som intresserar sig för vattenfrågor på lokal och regional nivå.

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Lena Olsson, pressansvarig på HaV, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se, Malin Avenius, redaktör, tfn010-698 60 05, mobil 076-538 60 01, e-post malin.avenius@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Anna Simonsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden