Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

I nya numret av tidningen Hav & Vatten intervjuas Anna Lindstedt. Hon är Sveriges klimatambassadör och var chefsförhandlare vid klimatmötet i Paris i höstas.

Till och med miljöorganisationerna, som annars brukar vara skeptiska, säger att det här är ett bra avtal. Det här kan rädda jorden, men vi kan inte vila på lagrarna, vi måste öka ambitionerna över tid, säger hon om det historiska avtalet.

Den 30 november till 11 december samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Vid mötet enades länderna om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Det nya avtalet blir ramverk för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

Anna Lindstedt förde Sveriges talan i alla formella förhandlingar den första veckan. Sista veckan agerade hon bisittare åt miljö- och klimatminister Åsa Romson, MP. Hon berättar om ständiga möten, ibland på den svenska delegationens rum, ibland på ett fik, i korridoren eller över telefon. Dag som natt. 

I intervjun får hon bland annat frågan om varför så många beslut tas av tröttkörda människor, om riskerna med det.

- Nja, man måste ha den pressen också. Annars blir det ingenting. Tidspressen ingjuter ett slags allvar. Men visst är det slitsamt, säger Anna Lindstedt.

För henne finns det bara en väg framåt nu. Att arbeta för att Paris-avtalet inte ska bli en upprepning av Kyoto-avtalet där USA skrev under men sedan vägrade ratificera det.

- Vi ska inte ha ett nytt Kyoto. Det här är ett realistiskt avtal, genomförbart, menar Anna Lindstedt och utvecklar i tidningen varför hon vågar vara så hoppfull.

Tidningen innehåller också ett längre reportage om hur svenska skidorters brist på natursnö påverkar miljön i sjöar och älvar. Liftbolaget Skistar beviljades i november tillstånd att öka sitt vattenuttag för snötillverkning i Åre med drygt 50 procent. Samtidigt visar studier att fisken växer till sämre i Åresjön än i liknande vattendrag. Bland miljövänner är oron över utvecklingen stor, särskilt att uttaget får göras även när flödet i älven är lågt.

– Risken är stor att såväl Brattlandsströmmen som andra delar av älvens lekbottnar drabbas av bottenfrysning. Det kan få förödande konsekvenser, säger Ulf Göransson, ordförande för Åreälvens fiskeråd, och får medhåll av Länsstyrelsen i Jämtland som överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

En som absolut inte vill ha konstfryst är mångsysslaren Tjusa Gusfors som jämför naturis med den finaste marmor. Hon berättar i Hav & Vatten om sitt arbete på ishotellet i Jukkasjärvi där hennes isskulpturer har sitt ursprung i Torne älvs vatten.

Du kan också läsa om idén att låta en tunnel från Vättern säkra dricksvattnet för Örebroare, om hur blåmusslor kan rena Östersjön, vilka hamnar som inte skött toatömningen, vad som är på gång i Vattensverige och hur Sverige ska tackla nya EU-krav för främmande, invasiva arter. Dessutom berättar skådespelaren Sofia Helin, mest känd som ”Saga Norén” i TV-serien Bron, varför hon tycker att vatten är viktigt.

Havs- och vattenmyndighetens tidning Hav & Vatten når drygt 15 000 prenumeranter och vann nyligen Svenska Publishing-Priset. Tidningen riktar sig främst till politiker, tjänstemän, näringsliv och andra som intresserar sig för vattenfrågor på lokal och regional nivå

Hav & Vatten finns nu att ladda ner på vår hemsida och där kan du också anmäla dig för prenumeration.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Maud Larsen, kommunikationschef på HaV och ansvarig utgivare, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se, Malin Avenius, redaktör, tfn 010-698 60 05, mobil 076-538 60 01, e-post malin.avenius@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Daniel Roos

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden