Gå direkt till innehåll
Foto: Christian Charisius / DPA / IBL Bildbyrå
Foto: Christian Charisius / DPA / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Vid mötet i ministerrådet den 9-10 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Beslutet innebär minskade kvoter för sex bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det ingen ändring för kvoten för västra beståndet av torsk. För kvoten sill i centrala Östersjön och för skarpsill ökar.

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, som också baseras på nationell data och information och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter. Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske baserat på inriktningen i den gemensamma fiskeripolitiken och den fleråriga förvaltningsplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön.

Kommissionens förslag om förbud mot att fiska ål i Östersjön under 2018 fick inte tillräckligt stöd i rådet. Sverige valde att lägga en röstförklaring där kommissionen uppmanas att föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ål.

Den svenska delegationen leddes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Havs- och vattenmyndigheten har under processen som föregått rådsmötet bidragit med underlag till förhandlingarna och deltog under rådsmötet i sin roll som expert.

- Vi är nöjda med att kvoten på lax i Östersjön sänktes, då vi har svaga laxbestånd och en ökad förekomst av sjukdomen M74, något som oroar oss, säger Gry Sagebakken, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kvoten för torsk i västra Östersjön sänktes kraftigt från 2016 till 2017. Under 2018 blir kvoten för västra torskbeståndet oförändrad men den sänks med åtta procent för torskbeståndet i östra Östersjön. För att ytterligare skydda torsken i Östersjön beslutade ministrarna om att fortsätta med stängd period från den 1 februari till den 31 mars för det västra beståndet. Dessutom beslutades om att införa en stängd period från den 1 juli till den 31 augusti för det östra beståndet under 2018. 

När det gäller västra beståndet av torsk gäller under 2018 fortsatt fångstbegränsning för fritidsfiske till högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

- Fångstbegränsningen för fritidsfisket är en följd av det allvarliga tillståndet för det västra torskbeståndet, säger Gry Sagebakken.

Kvoten sänktes för flera av sillbestånden, (Bottniska havet, Rigasillen och den västra sillen) för att kunna nå målet om ett maximalt hållbart fiske. Kvoten för sillbestånden i centrala Östersjön och för skarpsillen i hela Östersjön kunde ökas i enlighet med rådgivningen från forskarna.

- Det var långa och intensiva förhandlingar där medlemsländerna stod långt i från varandra i flera frågor. Vi ser med tillförsikt på att ländernas lyckades nå ett resultat och att förutsättningarna för 2018 års fiske nu är klara, säger Gry Sagebakken.

Här kan du se preliminär tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2017 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till ministerrådets pressmeddelande

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med kvoter (Totala tillåtna fångstmängden, TAC)

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Gry Sagebakken, utredare, tfn 010-698 62 37, mobil 076-538 62 37, e-post gry.sagebakken@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Christian Charisius / DPA / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden