Gå direkt till innehåll
Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Foto: Maja Kristin Nylander
Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

​Överlag gott betyg till svenska badvatten

Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något. Det visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2020”.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet ligger på en stabil nivå. Antalet ökade från 375 inför förra året till 378 inför årets badsäsong.

– De senaste fem åren har vi sett en positiv trend, vilket är glädjande. Fler och fler badplatser klassificeras med minst tillfredsställande kvalitet. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig badvattenkvalitet, säger Frida Engberg, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

På HaV:s webbplats www.havochvatten.se/badplatsen finns uppgifter om badplatser, provsvar och vattentemperaturer för varje bad där kommunen rapporterar in svar. Webbplatsen hade förra året över 500 000 besök, en ökning med 15 procent jämfört med 2018.

Den pandemi av covid-19 som för närvarande pågår påverkar samhället på många olika sätt. Kommunerna ska kontrollera badvattenkvaliteten på samma sätt som vanligt. På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att bland annat hålla avstånd till varandra. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller även badplatser.

Fakta om EU-bad och klassificeringen

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under säsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen. I Sverige finns cirka 2 500 badplatser registrerade av kommunerna på webbplatsen Badplatsen. Av dessa är 438 EU-bad.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten. Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinala enterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

För ytterligare information, kontakta:

Frida Engberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, telefon 010-698 60 00, badvatten@havochvatten.se

Anette Hansen, utredare, Folkhälsomyndigheten, 010-205 24 81, anette.hansen@folkhalsomyndigheten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden