Gå direkt till innehåll
Regeringen har gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Foto: Ingvar Lagenfelt
Regeringen har gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Foto: Ingvar Lagenfelt

Pressmeddelande -

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar.

– Vi är väldigt nöjda att regeringen nu fattat beslut grundat på våra förslag. Havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar, det som kallas blå ekonomi, kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemen bevaras och restaureras. Här blir havsplanerna ett mycket bra verktyg, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

Ökat fokus på havsbaserad vindkraft

I samband med beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten.

– Det är ett mycket spännande uppdrag där HaV har en viktig roll i samhällsomställningen mot mer förnybar energi, samtidigt som vi ska kunna bedriva ett hållbart fiske och bevara biologisk mångfald. Vi förbereder nu den nya planeringsomgången och den breda samverkan som arbetet kommer kräva, säger Joacim Johannesson, utredare vid HaV.

Behöver fysisk planering

Det var i slutet av 2019 som HaV överlämnade förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år. Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

– Konkret handlar det om att låta traditionella intressen, inklusive riksintressen som fiske och sjöfart, samsas med alla nya verksamheter som till exempel vindkraft. På allt detta kommer förstås också försvarets krav som behöver mötas, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare vid HaV.

Kortfakta om havsplanerna

•Havsplaner handlar om utrymme och placering – var olika aktiviteter bäst kan ske för att bidra till en hållbar utveckling.

•Sverige har tagit fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.

•Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer – motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges landyta.

•Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två kilometer, från baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.

•Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.

•Här hittar du havsplanerna www.havochvatten.se/havsplaner...

https://www.regeringen.se/pres...

För mer information, kontakta:

Joacim Johannesson, utredare HaV, tel 010-698 61 51, joacim.johannesson@havochvatten.se

Per Olsson, bitr chef avdelningen för havsförvaltning, tel 010-698 62 90, per.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden