Gå direkt till innehåll
Rekordsnabb spridning av Vandrarmusslan - här är senaste fynden

Pressmeddelande -

Rekordsnabb spridning av Vandrarmusslan - här är senaste fynden

Vandrarmusslan sprids rekordsnabbt i Östergötlands län.

Det tyder de rapporter som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelsen fått in de senaste veckorna.

- Dels är den mer spridd i Glan och Roxen än vad vi först trodde men vi har också fått in tips om fynd i Bråviken utanför Norrköping och i Garnsviken i Österåkers kommun, säger Jakob Bergengren på HaV.

Tillsammans med Erik Årnfelt på Länsstyrelsen Östergötland har han på plats undersökt några av fyndplatserna. Båda är förvånade över mängden musslor och hur snabbt den verkar spridas i sjösystemen.

- Det sitter enormt många av de här vassa musslorna på stenar på botten i exempelvis sjön Glan. Jag har nog aldrig sett så här många musslor, säger Jakob Bergengren efter en inventering av en fyndplats.

I förra veckan gick HaV ut med ett pressmeddelande och berättade om flera fynd i Glan och enstaka fynd av vandrarmusslan i Roxen. Det ledde till att fler boenden i området hörde av sig och även från andra områden. Kartan visar var HaV och länsstyrelsen i nuläget har fått in rapporter om fynd av Vandrarmusslan i Östergötlands län.

- Många säger också att de inte märkt av musslorna förrän i år, att den kan ha spridit sig i så här stora mängder på bara det senaste året. Först trodde vi att den främst fanns i utloppet av Roxen men rapporterna vi fått in tyder på att större delen av sjön är drabbad, säger Jakob Bergengren.

Den upp till fyra centimeter stora Vandrarmusslan sitter fast på hårda underlag som sten, träkonstruktioner och på andra musselarter. Det är en för Sverige främmande art som hotar att slå ut inhemska arter av stormusslor och den dök upp i Sverige första gången på 1920-talet i Mälaren dit den förmodligen kommit med fraktbåtar. 2012 dök den upp i inre Bråviken utanför Norrköping och nu verkar den ha spridit sig mer även här.

-  När den väl har etablerat sig i en sjö, så kan man inte bli av med den, utan då gäller det att se till att den inte sprids vidare. Exempelvis ska man undvika att flytta båtar och gör man det ska man se till att de är rena och även att fiskeredskap är torra. Annars riskerar man att sprida musslan vidare till nya sjöar och vattendrag, säger Erik Årnfelt.

-  Man kan sätta in åtgärder på begränsade platser som att göra rent en badplats eller göra rent klipporna men det går inte att bli av med musslan. Den är här för att stanna.

Havs- och vattenmyndigheten har det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande, invasiva arter i vattenmiljön. Det som definieras som "främmande art" är en art, underart, population eller gen som inte härstammar från eller förekommer naturligt i ett område men som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till detta område. En art blir invasiv när den förökat sig i sådana antal att den på egen hand kan sprida sig vidare.
-  För oss är det viktigt att få en så heltäckande bild som möjligt av spridningen och välkomnar därför fler tips. Ju mer kunskap vi har desto lättare blir det för oss att lägga upp en plan över hur vi ska vidare med exempelvis informationsspridning, säger Jakob Bergengren.
Uppgifterna i kartan bygger på inrapporterade fynd och är ej bekräftade i fältbesök. Mängderna är uppskattningar från lämnad information.

Länk till förra pressmeddelandet

Länk till inslag i SVT Östnytt från sjön Glan

För mer information kontakta:
Länsstyrelsen Östergötland, Erik Årnfelt, Miljöskyddsenheten, 070-663 61 35, erik.arnfelt@lansstyrelsen.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Jakob Bergengren, enheten för Miljöövervakning, 076-538 61 09, jakob.bergengren@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Bild: Jonas Ljungberg/Havs- och vattenmyndigheten/OpenStreetMap.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden