Gå direkt till innehåll
Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Pressmeddelande -

Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Sätt miljön främst, så skapar det även förutsättningar för att lösa ekonomiska och sociala villkor på lång sikt. Det är en av Havs- och vattenmyndighetens åsikter om hur EU:s fiskeripolitik ska se ut 2013.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra EU:s gemensamma fiskeripolitik – år 2013 ska den finnas på plats. I somras la EU-kommissionen sitt förslag och den svenska regeringen har därför begärt in synpunkter från ett stort antal remissinstanser.

Havs- och vattenmyndigheten skriver i sitt remissvar att miljöfrågorna ännu tydligare måste sättas främst i den framtida fiskeripolitiken.

- En levande havsmiljö är det som skapar förutsättningarna för att alla andra mål i fiskeripolitiken ska kunna uppfyllas, som långsiktigt hållbar ekonomi och bättre sociala villkor. Därför måste hänsyn till havsmiljön prioriteras högst, och det måste vara uttalat i den nya gemensamma fiskeripolitiken, säger Joakim Hjelm, chef för Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

En annan av Havs- och vattenmyndighetens synpunkter är att den gemensamma fiskeripolitiken framöver tydligare måste integreras med andra miljöfrågor och annan marin verksamhet. Fiskerisektorn bör ses i sitt större sammanhang, där havspolitikens miljömål är centrala.

- Det här ligger i linje med regeringens mål att alla havsmiljöfrågor ska ingå under samma tak, vilket också är grunden till att Havs- och vattenmyndighetens bildats, säger Joakim Hjelm.

Stopp för utkast
Ett stort problem med den nuvarande fiskeripolitiken är att den resulterat i att en stor mängd fisk slängs överbord. Havs- och vattenmyndigheten tycker att EU-kommissionens förslag är bra, men vill gå längre och anser att det ska införas ett utkastförbud för alla arter.

- En modern fiskeripolitik måste signalera att utkasten inte är långsiktigt hållbara för havsmiljön. Här kommer det att krävas mycket resurser för att se till att förbudet hålls, säger Joakim Hjelm.

Läs Havs- och vattenmyndighetens remissvar

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Ingemar Berglund, chef, planeringsavdelningen, tfn 070-696 93 20
Karin Bjerner, utredare, internationella enheten, tfn 070-615 63 30

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden