Gå direkt till innehåll
Seminarium om vad vattenskydd får kosta

Pressmeddelande -

Seminarium om vad vattenskydd får kosta

I dag, 18 oktober, ordnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillsammans med Nationellt nätverk för dricksvatten ett seminarium om skyddet av vårt dricksvatten.

Temat för dagen är "Vad kostar det att skydda våra vattentäkter och vem ska betala?".

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi förväntar oss att detta är fritt från kemikalier och andra föroreningar. Det förutsätter att råvaran är av god kvalitet och att dricksvattentäkter har ett bra skydd, säger utredaren Clas Magnusson.

Att grundvattnet många gånger är påverkat av bekämpnings- och växtskyddsmedel är känt. En studie av länsstyrelsen i Skåne län i våras visar att även vattenskyddsområden är drabbade. Under åren 2007 – 2010 togs prover på grundvattnet på 141 platser i Skåne. En tredjedel av provpunkterna innehöll bekämpningsmedel, av vilka flera används i dagens ogräsbekämpning.

- Nedbrytningstiden och omsättningen i grundvattnet är mycket lång. Därför stannar ämnen som läckt ut ofta kvar länge, säger Clas Magnusson.

Resultaten från Skånestudien är en tydlig signal om att skyddet av Sveriges dricksvatten inte är tillräckligt. Att de regler som finns för vattenskydd och användning av olika bekämpningsmedel inte alltid tillämpas. I samband med arbetet att exempelvis inrätta vattenskyddsområde kommer ofta de ekonomiska aspekterna upp. Något som kommer att belysas på HaV-seminariet.

- Vi vill inte att vår frukt och grönsaker ska bli besprutade och innehålla gifter eller att vårt kött ska innehålla läkemedel. Samma sak är det med dricksvattnet, det ska vara fritt från gifter och andra föroreningar. Vi vill förebygga förorening istället för att behöva restaurera eller sanera efteråt, säger Clas Magnusson.

Seminariet ”Skyddet av våra dricksvattentillgångar – vad kostar det och vem ska betala?” anordnas av HaV men sker inom ramen för samverkan i Nationellt nätverk för dricksvatten. Förutom HaV:s representanter så kommer också representanter från  Lantbrukarnas riksförbund, LRF, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Livsmedelsverket, SLV och Svenskt Vatten med flera att medverka.

- Syftet är att belysa olika frågeställningar kring ekonomiska  aspekter och kostnader i samband med skydd av dricksvattentillgångar. Den viktigaste frågan är vad det egentligen kostar att ha ett gott skydd, säger Clas Magnusson.

- Svaret varierar självklart från kommun till kommun. Men Uppsala kommun har via sitt VA-verk värderat sin vattenförsörjning till över en miljard kronor. Göteborgs kommun gjorde nyligen en investering på  750 miljoner kronor med nya filter i ett av sina vattenverk.

 Här kan du läsa programmet.

 Här kan du läsa en tidigare publicerad intervju med Clas Magnusson

Här kan du läsa mer om vattenskydd

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Clas Magnusson, utredare, enheten för tillsyn och utveckling, tfn 010-698 61 90, mobil 072 - 700 49 83, e-post clas.magnusson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden