Gå direkt till innehåll
Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Pressmeddelande -

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag. I exempelvis Mälaren är övergödning det kanske viktigaste hotet och ett miljöproblem som påverkar över två miljoner människors möjlighet att använda sjön för dricksvatten, bad och rekreation, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2014 fördelades 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta avsattes ytterligare 40 miljoner kronor till länsstyrelserna för särskilda åtgärdsprojekt. Hittills har 17 projekt fått pengar från HaV.

- Nu fördelar vi återstående 6,1 miljoner kronor på sju projekt runt om i Sverige. I de flesta fall handlar det om få pengar till planering och förberedelser för att gå vidare med projektet, Men vi ger också pengar till ett pågående projekt i Hedströmmen i Västmanland. Det syftar till att skapa fria vandringsvägar för bland annat för flodpärlmussla och öring. säger Thomas Johansson.

Målet är att 40-miljonersprojekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med två av HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Ingen övergödning”.

-  Vi har också prioriterat projekt som haft eller arbetar för att ha externa medfinansiärer, exempelvis EU-fonder och kommuner, säger Thomas Johansson.

 Här är de sju projekt som nu får dela på 6,1 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden