Gå direkt till innehåll
Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

Pressmeddelande -

Skånska badplatser får flest dåliga omdömen

I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen ligger i Skåne.

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån kvaliteten på EU:s badvatten. Dagens rapport är en sammanställning av badvattenkvaliteten från undersökningar gjorda under badsäsongerna 2008-2011.

447 svenska badplatser ingår i rapporten. Av dessa är 249 kustbad, 196 insjöbad och 2 älvar. I mätningarna har man kontrollerat förekomsten av två typer av mikroorganismer, intestinala enterokocker och e-kolibakterier.

Vattenkvaliteten på badplatserna är generellt sett god, menar Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

- Allmänt sett är det en bra badvattenkvalitet i landet. I några enstaka fall är det sämre, och det kan i vissa fall bero på en stor mängd regnvatten som gör att mikroorganismer sprids. Klart är att det är kommunerna som bär ansvaret för kvaliteten och ska komma med åtgärdsförslag när kvaliteten är dålig, säger Margareta Lundin Unger.

Nio badplatser har fått det sämsta omdömet, ”dålig kvalitet”. Sju ligger i Skåne: Barsebäcks Saltsjöbad, Torekovs strand, Sibbarp Barnviken i Malmö, Kyrkbacken på Sankt Ibb, Margreteberg i Höganäs, Friseboda och Vejbystrand Södra. Utöver dessa får Alnängarna i Örebro och Sätrastrandsbadet Norra vid Mälaren det sämsta omdömet.

- Några anledningar till dålig badvattenkvalitet kan vara avloppsutsläpp, ytavrinning från till exempel jordbruksmark. Ett stort antal badande ger i sig också en hög belastning på vattnet och för långgrunda bad kan också vattenomsättningen vara sämre, säger Anneli Carlander, mikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, som arbetar med badvatten på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag.

Enligt nya badvattendirektivet ska kommunerna från badsäsongen 2012 skylta upp med badvattnets kvalitet. För de bad där vattenkvaliteten har bedömts som dålig ska det även avrådas från bad. Havs- och vattenmyndigheten håller för tillfället på att ta fram en föreskrift för det.

I rapporten står också att läsa att andelen svenska badplatser med omdömet ”utmärkt kvalitet” har minskat. Dock kan en stor del av förklaringen ligga i att enstaka prover saknas i rapporteringen eller inte tagits inom bestämd tidsram.

Läs rapporten

Läs listan på svenska badplatser

Kontakta oss för mer information:

Margareta Lundin Unger, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 076-538 61 21.
Anneli Carlander, mikrobiolog, Smittskyddsinstitutet, tfn 08-457 24 61

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden