Gå direkt till innehåll
Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

Pressmeddelande -

Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt

- Tröghet och obefogad oro hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. Om vi vågar ställa högre miljökrav i samhället gynnas nya innovativa företag. Det finns en risk för att många myndigheter agerar alltför försiktigt i rädsla för att försvåra för näringslivet. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”, säger Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten i en debattartikel i Ny Teknik idag.

Havs- och vattenmyndigheten har låtit göra en intervjuundersökning med ett 15-tal företag inom det som kallas ”Blå tillväxt”. Företagen i rapporten går med vinst eller är på väg att göra det. Ungefär hälften av de företag som går med vinst idag hävdar att deras verksamhet skulle gynnas om miljökraven skärptes.

Tillsammans med tre departement arrangerar Havs- och vattenmyndigheten imorgon ett möte om regeringens kommande innovationsstrategi och den roll som ”blå tillväxt” kan spela där.

-  Som miljömyndighet ska vi naturligtvis inte i första hand se till näringslivets lönsamhet. Vårt första uppdrag är att värna och skydda miljön i hav och vatten. Men för att lyckas med det behöver vi samarbeta, inte minst med innovativa företag, säger Björn Risinger.

Över hundra företag och representanter för myndigheter och forskning samlas för att bland annat genom grupparbeten komma med goda och nyskapande idéer.

- Bra miljö och fungerande ekosystem ger i sig möjligheter, även för näringslivet, säger Thomas Johansson, chef vid enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. Vid onsdagens möte kommer vi att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla samarbete för bättre, levande sjöar och hav, som ger möjligheter för alla.

Läs intervjuundersökningen "Skapa bättre vattenmiljö och tjäna pengar – går det?"

Läs debattartikeln på NyTekniks hemsida

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden