Gå direkt till innehåll
Premiär för hummerfisket 2020 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med 30/11, yrkesfiskare fram till och med 31/12.  Foto: Maja Kristina Nylander
Premiär för hummerfisket 2020 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med 30/11, yrkesfiskare fram till och med 31/12. Foto: Maja Kristina Nylander

Pressmeddelande -

​Snart start för årets hummerfiske

Premiär för hummerfisket 2020 är den 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

När man fiskar efter hummer får man bara använda hummertina.

– Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det är HaV som är ansvarig myndighet för våra svenska hummerbestånd och tar fram reglerna för fisket. De baseras bland annat på biologisk rådgivning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och är till för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Martin Karlsson lyfter fram några av de regler som gäller: Det är viktigt att märka sina redskap och sumpar och att visa hänsyn till andra fiskare.

– Se även alltid till att tynga ner linan från fiskekulan så att linan inte ligger och flyter i ytan med risk för att du själv eller någon annan kör sönder den, säger han.

Ibland kan fiskare få upp humrar som inte hör hemma i svenska vatten. Den amerikanska hummern (Homarus americanus) hittades första gången 2008 i svenska vatten.

– Ett bekymmer med den amerikanska hummern är att den kan bära med sig sjukdomar eller parasiter. Detta kan i sin tur drabba våra svenska humrar, förklarar Martin Karlsson.

För att få bättre kunskap om hur utbrett problemet är utlovar Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, en del av SLU, en belöning på 500–1 000 kr (beroende på vikt) för humrar som misstänks vara amerikanska, men först efter godkännande per telefon. Fiskaren ringer alltså direkt från båten. Belöning delas även ut för humrar, både europeiska och amerikanska, som misstänks vara sjuka. De kan till exempel ha många mörka fläckar på skalet, ett tecken på så kallad shell disease.

Telefonnumren till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är: 070-306 87 75, 076-840 77 97

Läs mer om regler för hummerfisket på HaV:s webb: https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/arter-regler-for-fiske-och-rapportering/hummerfiske---regler.html

För mer information, kontakta Martin Karlsson, utredare vid HaV. Tel 010-698 62 42, martin.karlsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden