Gå direkt till innehåll
Stärkt skydd för tumlare: "Första domen med gränsvärde för undervattensbuller "

Pressmeddelande -

Stärkt skydd för tumlare: "Första domen med gränsvärde för undervattensbuller "

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, sa i tisdags ja till bygget av en vindkraftspark i havet utanför Falkenberg. För första gången har en svensk domstol satt upp gränsvärden för undervattensbuller för att skydda tumlare.

- Villkoren för när och hur bolaget får arbeta med exempelvis pålning, sprängning och borrning är väldigt tydliga och bra, säger Pia Almbring på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Mark- och miljööverdomstolens beslut på tisdagen om Kattegatt Offshore är troligtvis slutet på en lång rättslig process. I dagsläget finns inget som tyder på att vindkraftsföretaget Favonius AB planerar att överklaga till Högsta domstolen. Tvärtom så har bolagets ledning uttryckt stor lättnad över domstolens beslut.

Bolagets planer är att, som mest, bygga 50 vindkraftverk som är max 190 meter höga på cirka 6,5 till 8 kilometers avstånd från land, lite norr om Falkenberg. Ansökan har tidigare fått nej i första instans - Mark- och miljödomstolen - för att bolaget bland annat inte kunde visa hur de skulle skydda tumlare och torsk i området från att störas.

- Området gränsar till Stora Middelgrund som är väldigt viktigt för Kattegatts tumlare, särskilt för honor och kalvar under diperioden. För höga nivåer på undervattensbuller kan leda till flyktbeteende som gör att mor och kalv kommer ifrån varandra, säger Pia Almbring.

- Kalvar har mindre energireserver än vuxna djur och dör inom några dagar om de inte får di. Vi vet i dag också att tumlare kan få hörselskador av undervattensbuller.

HaV har tidigare sagt nej till planerna på en vindkraftspark i Kattegatt. Inte bara för tumlarnas skull utan också för att området är ett viktigt lekområde för torsk. Men, efter att bolaget kunde visa upp nödvändiga skyddsåtgärder så bedömde HaV inför slutprövningen i september ”att det finns möjligheter, med skyddsåtgärder och försiktighetsmått, att anlägga vindkraftsparken med metoder som innebär att ljudnivåerna under vatten kan hållas inom godtagbara gränser så att tumlare och torsk inte skadas eller störs”.

- En viktig sak för oss är att bolaget kontinuerligt ska mäta nivåerna på bullret och avbryta arbetet omedelbart om gränserna riskerar att överskridas. De ska också förhindra att tumlare tar sig för nära eller in i området när anläggningsarbetet pågår, säger Pia Almbring.

- När det gäller skyddsåtgärder för torsken så är vi också nöjda. Enligt domen så kommer inte pålning, sprängning eller borrning att tillåtas under lekperioden 15 december till 31 maj. Det är främst en ökad grumlighet i vattnet som stör torsken.

Mark- och miljööverdomstolen begränsar även tiden för själva byggandet. Favonius AB ville ha en maxtid för arbetena på tio år men domstolen menar att anläggningen måste vara klar inom åtta år från byggstart.

Här kan du läsa domen

Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens pressmeddelande

För mer information kontakta Havs.- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Pia Almbring, Utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 68 57, mobil 076-538 60 57, e-post pia.almbring@havochvatten.se, Ann Dahlberg, verksjurist på HaV, tfn 010-698 62 61, e-post ann.dahlberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden