Gå direkt till innehåll
Start för årets laxfiske i Torne älv

Pressmeddelande -

Start för årets laxfiske i Torne älv

Imorgon går starten för årets lax- och öringfiske med fasta redskap i Torne älvs havsområde.
Landsbygdsdepartementets beslut bygger på en överenskommelse mellan Havs- och vattenmyndigheten och finska jord- och skogsbruksministeriet.

- Vi vill försäkra oss om att tillräckligt många laxar vandrar upp och leker, säger Patrik Persson, på enheten för tillsynsutveckling på HaV.

Ändringarna för fisket i Torne älv trädde i kraft i fredags. De nya reglerna innebär att fisket efter lax och öring i havsområdet med fasta redskap först kan börja den 19 juni klockan 12. Redskapen ska tömmas på lax och öring mellan klockan 08.00 och 11.30.

Genom de nya reglerna påbörjas allt kustfiske efter lax och öring under samma dag i Norrbotten.

Det är nu två år sedan som jordbruksministrarna i Sverige och Finland enades om en ny fiskestadga för Torne älvs fiskeområde. Enligt den ska ansvariga myndigheter i länderna årligen se över bestämmelserna för lax- och öringfisket utifrån beståndet av fisk. I fjol sattes starttiden till den 17 juni för Torne älv. Men i år sätts alltså fram med två dagar till 19 juni.

- Under 2010 och 2011 såg vi ganska svaga uppvandringar av lax i Torne älv vilket kan tyda på en nedåtgående trend av beståndet. Genom att flytta fram fiskestarten med två dagar hoppas vi nå målet om att 50 procent av laxen ska vandra upp och leka i år, säger Patrik Persson, utredare vid enheten för tillsynsutveckling vid HaV.

Han är medveten om att beslutet kan uppfattas negativt av yrkesfiskare som anser att starten sätts allt för sent på säsongen.

- Vårt beslut styrs av de biologiska förutsättningarna. Vi måste försäkra oss om att öka stammen av vildlax i de norrländska älvarna och Östersjön, inte minst för det framtida fisket, säger Patrik Persson.

Det traditionella fisket med flytnät efter lax och öring begränsas också av de nya reglerna. Högst ett flytnät får användas samtidigt per båtlag.

2011 beslutade EU om en halverad laxkvot i Östersjön, från drygt 60 000 fiskar till årets kvot på 34 327 fiskar.

Länk till regeringens förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

För mer information kontakta havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Patrik Persson, utredare, enheten för tillsynsutveckling, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden