Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Startmöte om havsplan Östersjön - kustkommuner träffas i Kristianstad

I dag, torsdag 15 mars, presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, länsstyrelserna och Boverket förslaget till havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

Kustkommuner från Skåne upp till Stockholm är inbjudna till mötet som hålls i Kristianstad. Det är det första samrådsmötet om havsplan Östersjön.

– Vi vänder oss särskilt till tjänstemän och politiker inom plan, miljö och näringslivsutveckling i kustkommuner, berörda kommunala bolag, regioner och kommunalförbund inom Östersjön ii Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland, Södermanland och Stockholms län, säger Joacim Johannesson som samordnar arbetet med havsplaner för HaV.

Havsplanering genomförs för alla EU-hav på nationell nivå och genom internationell samverkan för havsområden som är gränsöverskridande. HaV har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart, både nu och i framtiden. Sverige ska göra tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Planerna ska beslutas av regeringen senast 2021.

Under sex månader, 15 februari till 15 augusti, sker samråd om HaV:s förslag till statliga havsplaner på nationell och regional nivå samt med grannländer. Förutom mötet i Kristianstad bjuder länssyrelserna in till möte i bland annat i Göteborg, Linköping, Umeå, Härnösand, Gävle och Luleå under våren. För bransch- och intresseorganisationer och myndigheter bjuder HaV in till möten på nationell nivå.

– Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. Under arbetet med havsplanen har mycket kunskap om havet insamlats och värderats vilket har lett till en bättre överblick när det gäller många intressen i havet, säger Robert Dobak på Länsstyrelsen Kalmar län som samordnar länsstyrelsernas arbete med havsplanen för Östersjön.

På mötet i Kristianstad blir det bland annat diskussion om syfte, process och ansvar i havsplaneringen samt om samspelet med kommunal och regional planering.

Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen eller yttersta skären i skärgårdarna. Havsplanerna täcker största delen av territorialhavet (havsvatten som är en del av Sveriges territorium) och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer statens havsplaner att överlappa kommunernas översiktsplaner.

– Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner, bland annat eftersom havsplanerna på de flesta platser börjar en bit ut från kusten. Men alla kan ge förslag på förbättringar av förslagen till havsplaner, säger Joacim Johannesson på HaV.

Datum/tid: Torsdagen den 15 mars 2018, kl. 10.00-16.00

Plats: Quality Hotel Grand, Västra Storgatan 15, Kristianstad

Program för samrådsmöte om havsplan Östersjön i Kristianstad

Läs mer om havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Länk till pressmeddelande on HaV:s förslag till havsplaner

Journalister är välkomna!

Kontakta: Lena Olsson Kavanagh, presskontakt, Havs- och vattenmyndigheten, 076-538 60 42 eller lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden