Gå direkt till innehåll
Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Pressmeddelande -

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Rapporten utgår från ett scenario med en fartygsolycka utanför den skånska kusten där 5 000 ton olja läcker ut och driver in mot land. Av de nära två miljarder kronor som oljeutsläppet beräknas kosta samhället utgör själva saneringen en relativt liten del. Näringslivet skulle få ta de största konsekvenserna i form av inkomstbortfall från exempelvis turism- och fiskenäring.

I rapporten görs även en analys av övriga kostnader som ofta kan vara svåra att värdera ekonomiskt, som att en oljeolycka kan försämra rekreationsmöjligheter i det drabbade området.

– Rapporten är en av de första i sitt slag som visar den faktiska kostnaden för samhället vid en oljeolycka utmed kusten. Det är hög tid att kustkommunerna nu får upp ögonen för vikten av att vara väl förberedda för att kunna hantera en oljeolycka, säger Thomas Johansson från Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar med oljeutsläppens långsiktiga effekter på miljön.

En studie gjord av EU-projektet Baltic Master II som presenterades i december visar att fler än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för att hantera en oljeolycka utanför den egna kusten.

Östersjön är ett av världens mest trafikerade vatten och fartygstrafiken ökar kraftigt. Samtidigt har Östersjön ett unikt maritimt ekosystem som är mycket känsligt för föroreningar. Kommunerna har det yttersta ansvaret på land för förebyggande arbete inför eventuella oljeolyckor till havs och för saneringsarbetet när en olycka väl är ett faktum.

– Det behöver inte kosta så mycket att uppdatera befintlig krisberedskap till att även kunna hantera oljeolyckor. Använder kommunerna sig av de guider som EU-projektet Baltic Master II tagit fram har de ett bra stöd. Kostnaderna för att stå oförberedd kan vara förödande, säger Magnus von Schenck, projektledare på Region Blekinge.

Rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EU-projektet Baltic Master II.

Läs rapporten i sin helhet på www.balticmaster.org

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Johansson, chef för enheten Hållbart nyttjande och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 0722-13 90 06

Magnus von Schenck, projektledare Baltic Master II, tfn 0766-36 29 63

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden