Gå direkt till innehåll
Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

Pressmeddelande -

Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

Plastskräp i vattnet och på stränderna, döda fiskar och sjöfåglar.

Det är några av de observationer från Hanöbukten som allmänheten och fiskare rapporterat in till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den senaste månaden.

- Ju mer kunskap vi får om situationen i Hanöbukten desto större chans är det att vi kommer att förstå senaste årens rapporter om exempelvis såriga fiskar och brunifiering av vattnet, säger Fredrik Ljunghager.

För en månad sedan öppnade HaV möjligheten för allmänheten att bidra med kunskap på sin hemsida. Här går det att enkelt rapportera in om man ser något avvikande, bland annat kan besökaren lätt placera in sina observationer på en karta.

- Vi vill göra det så enkelt som möjligt för den som vill bidra med kunskap för en friskare Hanöbukt, säger Fredrik Ljunghager, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

Hittills har HaV fått in ett 20-tal observationer från boende och fiskare i området vid Hanöbukten. Flera av dem rör marint skräp både i havet och på stränderna. Någon vittnar om ökad bottentrålning i de djupare delarna, en annan om märkliga skumrester på stranden och en sportfiskare har under sommaren och hösten 2014 noterat fler sjuka och döda gäddor och sjöfåglar.

- Men vi har också fått in observationer som tyder på en mer positiv utveckling, att det fanns mer sårig fisk tidigare och att vissa marina arter verkar må bättre idag. Men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser eller se några mönster utifrån det här materialet, Det är också viktigt att betona att det här bara är ett komplement till annan miljöövervakning i området, säger Fredrik Ljunghager.

I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problemen i Hanöbukten. Slutrapporten lämnades över till regeringen hösten 2013. I somras fick HaV ett nytt regeringsuppdrag att under tre år undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till sårskadad fisk. Detta ska vara klart senast 28 februari 2018 och satsningen på att få in observationer från allmänheten är ett led i detta arbete.

- Vi hoppas få in mer observationer under våren, inte minst från yrkesfiskare och sportfiskare som ofta rör sig ute i havsområdena. I slutet av maj hoppas vi ha fått in så pass många observationer att vi kan se om det exempelvis går att se en geografisk koncentration av något fenomen, säger Fredrik Ljunghager.

Här kan du läsa några av de observationer som HaV fått in från allmänheten

Här kan du rapportera in dina observationer

Här kan du läsa mer om det treåriga regeringsuppdraget

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med problemen i Hanöbukten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Fredrik Ljunghager, utredare, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 45, mobil 076-134 00 15, e-post fredrik.ljunghager@havochvatten.se, Bertil Håkansson, chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 14 , mobil 072-213 92 59, e-postbertil.hakansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Fredrik Ljunghager

utredare, enheten för miljöövervakning tel: 010-698 60 45

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden