Gå direkt till innehåll
Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Pressmeddelande -

Strategi för fritidsfisket ska fördubbla fisketurism

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping. 

- Det viktigaste är att vi bevarar möjligheterna att fiska till kommande generationer, säger Håkan Carlstrand, utredare med ansvar för fritidsfiskefrågor på Havs- och vattenmyndigheten.

I strategin finns en gemensam vision för 2020:

·  År 2020 har vi ett fritidsfiske av minst samma omfattning som idag med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden.

·  Fisketurismen har minst fördubblats och är en viktig del av svensk besöksnäring som skapar arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden.

·  Fritidsfisket och fisketurismen bedrivs långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.

·  Hav, sjöar och vattendrag producerar ekosystemtjänster som tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov.

Strategin syftar till att vara ett stöd i Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag.

- Det är särskilt viktigt att det finns goda fiskemöjligheter i stadsnära miljöer för att så många som möjligt ska få uppleva nöjet med fiske, säger Håkan Carlstrand. 


Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 ett delat ansvar för fritidsfiskets och fisketurismens utveckling. 

Läs rapporten: https://www.havochvatten.se/fritidsfiske2020

Kontaktperson: Håkan Carlstrand, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, 073-0599090


Ämnen

Kategorier

RegionerHavs- och vattenmyndigheten sorterar under miljödepartementet men bereder fiskefrågor åt landsbygdsdepartementet och är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag. I myndighetens uppdrag ingår bl.a. att implementera EUs fiskeripolitik i svensk lagstiftning samt genom nationella fiskeregler komplettera och stärka skyddet av fiskbestånden. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden