Gå direkt till innehåll
Succé för Badplatsen: Rekordmånga vill veta badvattnets kvalitet

Pressmeddelande -

Succé för Badplatsen: Rekordmånga vill veta badvattnets kvalitet

Succé för nya versionen av Badplatsen som visar kvaliteten på badvatten. Här kan du enkelt se hur landets badplatser klassas.

- Vi lanserade den nya versionen för två veckor sedan och har märkt ett väldigt stort intresse, både från allmänheten och medier. Vi har haft rekord i antalet besök på vår hemsida, mer än dubbelt så många som normalt, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Badplatsen har funnits i flera år och låg tidigare på Folkhälsomyndighetens hemsida. I och med flytten till Havs- och vattenmyndighetens hemsida har den fått nytt utseende och nya funktioner, bland annat en kartfunktion om hur du hittar till de olika badplatserna. Nytt för i år är också att webbplatsen är mobilanpassad och mer lättanvänd

-Via Badplatsen går det att få reda på vattenkvaliteten vid cirka 2 500 badplatser, bland annat om det är problem med alger eller föroreningar, säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning på HaV.

- Det är väldigt roligt att vi fått så bra respons för nya Badplatsen. Det visar också hur viktig den här sortens information är för människor.

Badvatten som innehåller tarmbakterier kan leda till maginfektioner, algblomning kan ibland avge giftiga ämnen. Därför kontrolleras vattenkvaliteten vid Sveriges badplatser regelbundet sedan flera år tillbaka. Kommunerna ansvarar för provtagningen och rapporterar in sina resultat till Badplatsen där de sedan blir tillgängliga för allmänheten. Kommunerna lägger även in information om vilken temperatur det var i vattnet vid senaste provtillfället samt om det funnits problem med vattenkvaliteten tidigare år.

Enligt EU:s badvattendirektiv ska alla större bad ha åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig eller om badet utsatts för en kortvarig förorening ska det finnas en skylt som avråder från bad.

- På Badplatsen går det även att se hur mindre badplatser klassificeras utifrån HaV:s och Folkhälsomyndighetens bedömning. Via kartan klickar du dig lätt fram till rätt badplats eller så går det att söka på namnet, säger Bertil Håkansson.

EU-baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Ansvaret för bassängbadens vattenkvalitet ligger numera hos Folkhälsomyndigheten som övertagit ansvaret från Socialstyrelsen. Varje år publicerar EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) en rapport över EU:s badvatten.

Länk till Badplatsen

Frågor och svar om badvatten

Läs mer om EU:s regler för badvatten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Bertil Håkansson, chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 14, mobil 072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden