Gå direkt till innehåll
Succé för HaV:s tidning - vinnare av Svenska Publishing-Priset

Pressmeddelande -

Succé för HaV:s tidning - vinnare av Svenska Publishing-Priset

Tidningen Hav & Vatten var en av vinnarna vid årets Svenska Publishing-Prisets gala i Stockholm. Juryn motiverade valet med att den har ”hög journalistisk kvalitet, nyhetspuls, renodlade porträtt och suverän bildrepro”.

Vi är väldigt glada för det här priset. Det visar också att myndighetens frågor är viktiga och berör väldigt många människor i samhället, säger ansvarig utgivare, Maud Larsen, som är kommunikationschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Svenska Publishing-Priset grundades 1990 och syftar till att synliggöra välgjorda produkter och sporra alla som brinner för god kommunikation – både i tryck, på internet och i film. Havs- och vattenmyndigheten var nominerad i kategorin Verksamhetstidningar tillsammans med Saab, Trygghetsrådet, IK Investment och Statens Fastighetsverk. Juryn bedömer bland annat texternas kvalitet, design, pappersval och kvaliteten på tryck.

Tidningen Hav & Vatten kom ut med sitt första nummer i februari i år. Målgruppen är i första hand tjänstemän och politiker på kommunal och regional nivå men tidningen riktar sig också till alla som är intresserade av vad som händer med vattnet i våra hav, sjöar och vattendrag.

- Vi försöker att lyfta fram allt spännande som händer i vatten-Sverige men också visa på de problemställningar och utmaningar som finns. Vatten-Sverige står inför flera avgörande val inom de närmaste åren som påverkar allas vår vardag, säger Maud Larsen.

Tidningen Hav & Vatten kommer ut med fyra nummer per år och delas ut gratis till prenumeranter, den kan också laddas ned från myndighetens hemsida www.havochvatten.se. Innehållet produceras av myndighetens kommunikationsenhet i samarbete med Offside Press.

- För oss är det ett jätteroligt samarbete eftersom Havs- och vattenmyndigheten är en ny och modern myndighet. Men också för att vattnet berör oss alla – vi dricker det, badar i det, seglar på det, hämtar mat från det. Det är ett journalistiskt område som aldrig sinar, säger Tobias Régnell, VD och förlagsredaktör

Första numret av tidningen innehöll bland annat nyheten om att ”Hönsskit renar avloppsvatten”, reportage om hur svenska kommuner skissar på strategier för att möta högre havsnivåer och en intervju med klimat- och miljöminister Åsa Romson. Nästa nummer kommer i mitten av november och där tar vi bland annat upp ekologisk kompensation, utmaningar med Vattendirektivet och poeten och författaren Bob Hansson ger sina tankar kring vatten.

- En stor del av innehållet i tidningen handlar också om att berätta om vad vi gör på myndigheten. Vi har experter inom frågor som exempelvis rör yrkes- och fritidsfiske, avloppsfrågor, biologisk mångfald, dricksvatten, vattenkraft, miljömålsarbete, havsplanering, miljörätt och internationellt vattenarbete. Alla bidrar med material och med kunskap till tidningen, säger Maud Larsen.

Statliga Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bildades 2011 och lyder under miljö- och energidepartementet. HaV arbetar med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförande av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Här kan du läsa Hav & Vatten

Läs mer om Svenska Publishing-Priset

Läs mer om Havs- och vattenmyndigheten

För mer information kontakta:

Maud Larsen, kommunikationschef, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havocvatten.se, Lena Olsson, presskontakt, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Fredrik Stehn

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden