Gå direkt till innehåll
Svensk miljöprofil stärker sjöfarten

Pressmeddelande -

Svensk miljöprofil stärker sjöfarten

Igår presenterade infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd regeringens handlingsplan för svensk sjöfartsnäring. Havs- och vattenmyndigheten välkomnar regeringens satsning på "En konkurrenskraftig sjöfart genom hög miljöprofil".

- Det är lovande att miljöprofilen lyfts fram så tydligt och att regeringen vill att just den höga miljöprofilen inom svensk sjöfart ska utgöra ett varumärke och stärka konkurrenskraften, säger Jessica Hjerpe-Olausson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, som var med när planen presenterades.

Infrastrukturministern menade att många jobbar med miljöfrågorna inom sjöfarten, men att frågorna behöver lyftas upp och synliggöras ytterligare. Handlingsplanen innefattar bland annat en uppdaterad konsekvensanalys av effekterna av att införa svaveldirektivet. Dessutom behöver man se över differentieringen av farledsavgifter på baserat på fartygens miljöprestanda.

Generaldirektören för Sjöfartsverket, Ann-Catrine Zetterdahl, sa i sitt anförande att det är dags att ta ett helhetsgrepp vad gäller hur man ser på fartygs miljöprestanda. Det innebär att man inte bara ska fokusera på utsläpp till luft vilket man i huvudsak hittills gjort.

- Det är viktigt att nu skapa möjligheter för sjöfartsindustrin att investera i miljövänliga lösningar, säger Jessica Hjerpe-Olausson. Eftersom sjöfarten är en global verksamhet är det centralt för miljön att vi behåller svensk sjöfartsnäring som generellt håller en hög miljöprestanda.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Jessica Hjerpe-Olausson, utredare, enheten för hållbart nyttjande, tfn 010-698 61 39, mobil 073-057 33 17, e-post jessica.hjerpe-olausson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Foto: Maja Kristin Nylander/HaV. Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden