Gå direkt till innehåll
91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Foto: Natalie Greppi
91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Foto: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

Svenska badvatten får bra betyg

91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet har ökat något jämfört med 2022. 359 bad klassas som utmärkta, det är 78 procent av EU-baden. Klassificeringen baseras på kommunernas rapportering av provtagningsresultat under badsäsongerna från 2019 till och med 2022.

– De senaste åren har vi sett att antalet EU-bad fortsätter att öka. Det är bra eftersom det då tas regelbundna vattenprover. Tolv EU-bad har dock klassificerats med dålig badvattenkvalitet. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder, säger Ema Glad, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Färre otjänliga prover rapporterades under badsäsongen 2022 jämfört med 2021, vilket är positivt. Siffran från förra året ligger till grund för årets klassificering.

På HaV:s webbplats www.havochvatten.se/badplatsen finns uppgifter om badplatser, provsvar och vattentemperaturer för varje bad där kommunen rapporterar in svar.

Fakta om EU-bad och klassificeringen

I Sverige ska de badplatser som har i snitt mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Här kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på badplatsen. I Sverige finns cirka 2 500 badplatser registrerade av kommunerna på webbplatsen Badplatsen. Av dessa är 461 EU-bad.

Efter varje badsäsong görs en klassificering av badvattenkvaliteten. Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter (E .coli och/eller intestinala enterokocker) vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

För ytterligare information, kontakta:

Ema Glad, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, telefon 010-698 62 65, ema.glad@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden