Gå direkt till innehåll
Svenskar villiga betala för friskt Östersjön

Pressmeddelande -

Svenskar villiga betala för friskt Östersjön

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala för ett friskare hav – mellan cirka 40 kronor och tusen kronor per person.

Det visar en färsk studie från internationella forskarnätverket Balticstern.

Svenskarna är villiga att satsa mest för att stoppa övergödningen medan ryssar, letter och litauer håller hårdast i plånboken.

För första gången har invånarna i alla nio länder med kust till Östersjön tillfrågats samtidigt vad de är villiga att betala för att minska övergödningen in havet. En majoritet är villig att betala för minskade övergödningseffekter, exempelvis förbättrat siktdjup, mindre omfattande algblomningar och färre syrefria bottnar.
Betalningsviljan varierar betydligt mellan olika länder, mellan 4 och 110 Euro (mellan cirka 37 och 1 000 kronor) per person och år. Sett till antalet invånare i de nio länderna skulle totalsumman hamna på fyra miljarder euro, det vill säga cirka 37 miljarder kronor.

När man tar hänsyn till inkomstskillnader mellan invånarna i länderna minskar intervallet. Svenskarna är den befolkningsgrupp som är villiga att betala mest, därefter följer finländare och danskar. Lägst betalningsvilja finns i Ryssland, Litauen och Lettland.

- Det här är en viktig rapport för Havs- och vattenmyndigheten, resultaten ger oss stöd i vårt arbete att genomföra befintliga och utveckla nya insatser för en bättre miljö i Östersjön, säger Mats Ivarsson, miljöekonom och utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

- En prognos på vad det kan kosta om vi inte kommer tillrätta med problemen ger bättre underlag för att fatta kloka beslut.

Varannan av de tillfrågade personerna anger att de själva har upplevt effekterna av övergödningen, huvudsakligen som grumlighet i vattnet och algblomningar. Många anger också att de är oroliga över Östersjöns miljötillstånd. Studien visar också att flertalet bryr sig om Östersjön som helhet och inte enbart om de närliggande lokala kustområdena.

Studien genomfördes förra året och 10 500 personer deltog, antingen genom internetenkäter eller genom personliga intervjuer.   

- Resultatet i studien skickar en stark signal till beslutsfattarna om att det finns stöd bland allmänheten för ytterligare åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Östersjön. Att göra för lite kommer att bli dyrt, säger Linus Hasselström, analytiker på Enveco och vetenskaplig koordinator av den svenska delen av studien.

Resultatet från studien kommer att utgöra en del av en så kallad kostnads-nyttoanalys som kommer att publiceras av Balticstern under hösten 2012.

Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, är denna vecka i Almedalen för att delta i flera seminarier kring problemen med övergödning i Östersjön.

- Studien visar att människor faktiskt är beredda att betala för ett levande hav. Det är glädjande och helt i linje med de signaler vi fått från andra studier, bland annat SOM-institutets senaste rapport som visar att havsmiljön är en av de absolut viktigaste frågorna för människor, säger Björn Risinger

I eftermiddag bjuder HaV in till mingel i Almedalen om just problemen med övergödning. I morgon ordnar HaV seminarium om sjöfart och dess miljöpåverkan i samarbete med Redarföreningen.

Läs mer på BalticSterns hemsida

Ladda ned rapporten

Kontaktperson på Havs- och vattenmyndigheten:

Mats Ivarsson, utredare, miljöekonom, tfn 010-698 62 61, mobil 070-296 90 30, mats.ivarsson@havochvatten.se

Kontaktpersoner på Balticsterns sekretariat:

Siv Ericsdotter, 08 674 72 32 http://www.stockholmresilience.org/contactus/staff/ericsdotter.5.7549e4d91267b3b9887800023710.html 

Kerstin Blyh, 010 698 15 69, http://www.stockholmresilience.org/contactus/staff/blyh.5.33db2ae01355ec8e8f24d4.html

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden