Gå direkt till innehåll
Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelande -

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.

EU-kommissionen har granskat tio länders rapportering om vattendirektivet och vill nu ha svar på uppföljande frågor. Kommissionens oro och kritik för Sverige rör bristfällig miljöövervakning, hur man hanterat fysiska störningar i vatten och att man inte har kraftiga åtgärdsprogram. Miljödepartementet har skickat frågorna vidare till svenska miljömyndigheter. Nu har Havs- och vattenmyndigheten kommit med sina svar.

Kommissionen menar att en otillräcklig miljöövervakning leder till dåliga kunskaper om miljötillståndet i svenska vatten. Bristande faktaunderlag riskerar därför att vissa klassificeringar, exempelvis i Kattegatt och Skagerrak, kan ha skett på felaktig grund.

- Jag förstår varför kommissionen frågar och det finns fog för kritiken. Samtidigt är vår övervakning betydligt mer omfattande än den vi rapporterar till EU. I Sverige finns över 18 000 övervakningsstationer. När det gäller Kattegatt och Skagerrak är det inte bara övervakningsvärden som ligger till grund för bedömningen utan även andra inventeringar och undersökningar, säger Lennart Sorby, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

God vattenstatus ska nås 2015
EU:s vattendirektiv har som mål att EU-länderna ska uppnå god vattenstatus 2015, baserat på tillståndet för ekologi och nivåer för ett 40-tal kemiska ämnen. Medlemsländerna är skyldiga att vidta åtgärder för att nå och behålla god vattenstatus.

- Det finns brister i hur vi som land genomför direktivet, vi borde bland annat kommit längre med övervakningen. Men en hel del förbättringar pågår för att övervaka och klassificera tillståndet i vattnet, att utvärdera vattenkraftsanläggningar och att skapa bättre underlag för att peka ut åtgärder i vatten, säger Lennart Sorby.

Miljödepartementet ska svara EU-kommissionen den 11 november. I december 2012 ska EU-kommissionen återrapportera arbetet med vattendirektivet till EU-parlamentet och rådet.

Läs Havs- och vattenmyndighetens yttrande till Miljödepartementet

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Lennart Sorby, enhetschef, tfn: 072-701 57 40
Kasper holgers, pressansvarig, tfn: 070-605 04 18

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden