Gå direkt till innehåll
Foto: UNDP
Foto: UNDP

Pressmeddelande -

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i havet?

Den frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York.

- Övergödning, försurning och marin nedskräpning i våra hav kräver åtgärder uppströms i våra sjöar och vattendrag. Vi behöver få in ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav för att nå hållbarhetsmålen om friska hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

I söndags, den 5 juni, inleddes havskonferensen, ”The Ocean Conference” som Sverige och önationen Fiji tagit initiativ till. Den pågår till 9 juni och är den första stora FN-konferens som fokuserar på haven och dess resurser samt den första som handlar om havsmålet (mål 14), ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Det är Sveriges största FN-konferens efter Stockholmskonferensen 1972 som handlade om människan och miljön och var ett startskott för den moderna miljöförvaltningen.

En viktig del av konferensen är de sidoevenemang som länder arrangerar. Det är föreläsningar och föredrag som lyfter fram ny forskning, goda exempel på nationell och regional nivå samt pekar på utmaningar i olika delar av världen. Havs- och vattenmyndigheten är med och arrangerar ett av Sveriges sidoevent tillsammans med bland andra Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SMHI.

- Vårt sidoevenemang (“Can we achieve SDG 14 without looking upstream? - Starting at the source to save the sea") handlar om kopplingen mellan flera utvecklingsmål som hållbar energi, rent vatten, hållbara städer, den blåa ekonomin och mål 14 om hållbara hav. De olika hållbarhetsmålen ska inte ses var för sig, utan alla hänger ihop, något vi vill öka medvetenheten om, säger Jakob Granit.

- Det är viktigt att visa hur aktiviteter på land kan påverka den marina och kustnära miljön. En ambition är att bättre förstå hur nationer och regioner kan stödja en sådan förvaltning och vilka åtgärder som krävs. Att få upp diskussionen på en politisk nivå samt hitta samarbetsformer och partnerskap inom och mellan nationer.

Flera miljöministrar deltar i arrangemanget, Karolina Skog från Sverige, Barbara Hendricks från Tyskland, Didier Dogley från Seychellerna, Inia Seruiratu från Fiji, Edna Molewa från Sydafrika och Daryl Vaz från Jamaica. Dessutom deltar chefen för den globala miljöfonden (GEF), Internationella naturvårdsunionen (IUCN), och Stockholm International Water Institute(Siwi) som koordinerar plattformen för källa-till-hav kompetens (Action Platform for Source to sea Management).

- Vi är särskilt glada över att kunna samla representanter från både industri- och utvecklingsländer till den här diskussionen och att kunna dra lärdomar från Europa, Karibien, Indiska Oceanen och södra Afrika. Flera av de mindre önationerna arbetar redan utifrån en helhetssyn. Det ska bli spännande att höra hur deras förvaltning ser ut och hur den bidrar till en hållbar blå ekonomi, säger Jakob Granit.

Syftet med Havskonferensen är att havsmålet (mål 14) och dess delmål uppmärksammas av världens länder och alla aktörer som kan bidra till att nå målet. Den ska också resultera i en mellanstatlig politisk deklaration, en ”call for action” för att driva på arbetet mot hållbara hav. Sverige fokuserar under konferensen främst på att lyfta frågor som rör marint skräp, klimat och havsförsurning samt hållbart fiske och blå ekonomi. Tre svenska ministrar,Syftet med Havskonferensen är att havsmålet (mål 14) och dess delmål uppmärksammas av världens länder och alla aktörer som kan bidra till att nå målet. Den ska också resultera i en mellanstatlig politisk deklaration, en ”call for action” för att driva på arbetet mot hållbara hav. Sverige fokuserar under konferensen främst på att lyfta frågor som rör marint skräp, klimat och havsförsurning samt hållbart fiske och blå ekonomi. Fyra svenska ministrar, Isabella Lövin, Karolina Skog och Sven-Erik Bucht samt statssekreterare Mattias Landgren deltar i New York.

De fem svenska sidoevenemangen är:

Läs mer om HaV:s sidoevenemang

Här kan du läsa mer om havskonferensen

Läs mer om Agenda 2030

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Jakob Granit, generaldirektör, tfn 010-6986001, mobil 073-7078536, e-post jakob.granit@havochvatten.se

Ulrika Siira, utredare, enheten för miljömål och forskning, tfn 010-698 60 88, mobil 072-239 55 04, e-post ulrika.siira@havochvatten.se

Anna Jöborn, chef, kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, e-post anna.joborn@havochvatten.se

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Catarina Hedar, chef internationella enheten, tfn 010-6986784, mobil 070-3379295, e-post catarina.hedar@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: UNDP

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Catarina Hedar

chef, internationella enheten Telefon: 010-698 67 84

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden