Gå direkt till innehåll
Klart vilka tre projekt som nominerats till vattenpriset Sjöstjärnan. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten
Klart vilka tre projekt som nominerats till vattenpriset Sjöstjärnan. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelande -

Tre miljöprojekt nominerade till vattenpriset "Sjöstjärnan"

Nu är det klart vilka tre som nominerats till vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”.

- Vi har fastnat för tre väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen i samhället kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det tre nominerade är Emåförbundet i Småland, Johnny Carlsson i Tullstorpsåprojektet i Skåne och projektet 8 Fjordar i Bohuslän.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset. Priset är ett nationellt vattenmiljöpris och delades ut för första gången i fjol. I år har 39 förslag på spännande vattenmiljöprojekt lämnats in.

Prissumman är 50 000 kr och pengarna får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten, exempelvis åtgärder, information eller kompetensutveckling. Det kan röra sig om pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige. Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun.

-Vi instiftade priset i fjol och det har redan rönt stort intresse, inte bara i miljövärlden utan i hela Sverige. För oss är det också en chans att lyfta fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg.

Ett 40-tal förslag har kommit in till juryn och bland dessa finns allt från flottledsrensning i Nilivaara, bevarande av världsarvet Höga Kusten, minska utsläpp av fosfor i Kilaån, öringsakademin i Tanum, Ynde naturskola och bärgning av spökgarn. På HaV:s hemsida kan du enkelt klicka dig fram till mer information om projekten.

Vinnaren kommer att offentliggöras i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg den 24 – 25 maj. Då kommer vinnaren också att berätta mer om sitt arbete. De tre projekt som nominerats till 2016 års "Sjöstjärnan" är:

  • EMÅFÖRBUNDET. Emåförbundet bildades 2004 genom att Emåns vattenförbund och Emåområdets intresseförening slogs ihop. Numera finns endast en organisation som arbetar med bland annat att administrera, vårda, utveckla och återställa Emåns värdefulla vattentillgångar samt natur- och vattenmiljöer. Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet cirka 330 meter över havet i Nässjö kommun och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, avrinningsområdet är cirka 4500 kvadratmeter stort och berör huvudsakligen åtta kommuner i Jönköpings- och Kalmar län. Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse för naturvården.
  • TULLSTORPSÅPROJEKTET. Johnny Carlsson har lyckats med att få över 80 markägare att samarbeta kring ett vattendrag för att få till storskaliga förändringar. Med stort engagemang har han spridit sin filosofi om att alla måste hjälpas åt för att förbättra vattnet lokalt, regionalt och internationellt. Steg för steg och våtmark för våtmark har Tullstorpsån och Söderslätt förändrat karaktär, urgamla våtmarker återskapas längs Tullstorpsån som samtidigt restaureras från källan vid Alstadtill mynningen i havet vid Skateholm. Syftet med projektet är att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarker och hindra det frånatt nå havet. Men det får också andra positiva effekter på till exempel rensningsbehov, översvämningsproblematik och erosion.
  • 8-FJORDAR. Genom åren har 8-fjordar målmedvetet och med hjälp av många frivilliga genomfört en mängd åtgärder för att förbättra miljön i fjordarna innanför Tjörn och Orust. En av frågeställningarna är om bättre miljö också kan leda ökade möjligheter till friluftsliv och att vi utvecklar näringslivet. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna ska ligga i linje med miljömålen; ett hav i balans och en levande kust och skärgård. Inom projektet 8-fjordar ryms återetablering av musselbankar, konstgjorda rev för fisk och hummer, utbildningssatsningar i skolor. Viktiga vattendrag inom området har kartlagts och flera åtgärder har gjorts för att rädda havsöringens framtid.

Fjolårets vinnare av ”Sjöstjärnan” var Kävlingeåns vattenråd där totalt tio kommuner samarbetat i projekt för att minska övergödningen, dels vid Kävlingeån och dels vid Höje å. Arbetet fortsätter och nu finns samarbetsavtal fram till år 2021. Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd finns på plats på Havs- och vattenforum och delar med sig av tips och erfarenheter från sitt framgångsrika arbete för ökad biologisk mångfald och minskad övergödning.

Här kan du läsa mer om projekten som kandiderar till Vattenpriset ”Sjöstjärnan” i år

Här kan du läsa mer om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden