Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- och vattenforum i Göteborg den 16 – 17 maj.

Dessutom gästas konferensen av flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika, Brasilien och Vietnam.

- Temat i år är förvaltning av vattenresurser "från källa till hav" och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för femte året i rad av Havs- och vattenmyndigheten. HaV. I fjol lockade konferensen 450 deltagare från hela Vatten-Sverige och lika många väntas i år.

- Tidigare har forumet haft ett nationellt fokus och skapat en bra grund för att utbyta erfarenheter om förvaltningen av våra lokala, regionala och nationella vattenresurser. Vi behåller den inriktningen även i år men tar avstamp i att Sverige i juni står som värd för en FN-konferens om hållbara hav tillsammans med ö-nationen Fiji, säger Jakob Granit.

För första gången kommer tre ministrar att delta och tala på forumet. Miljöminister Karolina Skog (MP), landsbygdsminister Sven-­Erik Bucht (S) och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin (MP) är alla tre djupt engagerade i arbetet med FN-­konferensen. Förutom de internationella utblickarna kommer de att tala om hur människors engagemang för haven kan öka och hur regeringen arbetar för att främja tillväxt och hållbarhet i de marina näringarna.

FN-konferensen fokuserar på det globala målet 14 som handlar om ”hav och marina resurser”. Även på Havs­ och vattenforum sätts mål 14 i fokus men det kopplas här också till mål 6 om ”rent vatten och sanitet”.

- De två målen hänger ihop, precis som avspeglas i årets tema ”Från källa till hav”. På Havs­ och vattenforum bjuder vi in till diskussion om hur vi i Sverige kan arbeta med Agenda 2030 på ett smart sätt. Vi får också höra om hur man arbetar med globala målen i andra delar av världen. De idéer och exempel som kommer fram på forumet blir sedan ett viktigt bidrag till innehållet för FN-konferensen, säger Jakob Granit.

Flera internationella vattenexperter berättar om förvaltningsarbete i bland annat Sydafrika och Vietnam och om hur exempelvis Världsbanken och Internationella Naturvårdsunionen arbetar med vattenfrågor. Bland talarna kan nämnas Monde Mayekiso, överdirektör med ansvar för havs­ och kustvattenförvaltning i Sydafrika, Monika Stankiewicz, chef för Östersjökonventionen Helcoms sekretariat, forskaren Aban Marker Kabraji, chef för Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kontor i Asien samt Stephen F. Lintner, oberoende rådgivare inom miljö- och social hållbarhet vid King’s College i London.

Som vanligt bidrar forumets deltagare också med exempel från egna projekt och satsningar. HaV:s experter berättar om arbetet med bland annat marint skräp, näringslivets roll för en hållbar havsmiljö, strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer, havsplanering, miljöanpassning av vattenkraften, hur man får lokalt deltagande i vattenarbetet, främmande arter och planerna för laxens år 2019.

Havs­ och vattenforum hålls som vanligt på Eriksbergshallen i Göteborg 16-17 maj. Vi välkomnar journalister att delta men vill att du ackrediterar dig i förväg genom att kontakta pressansvarig Lena Olsson, via mejl lena.olsson@havochvatten.se eller tfn 076-538 6042

Det kommer att finnas möjlighet för journalister att intervjua de tre ministrarna, Karolina Skog (MP), Sven-­Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP), den 16 maj.

Läs mer om årets Havs- och vattenforum

Länk till preliminärt program

Bild på Isabella Lövin

Bild på Karolina Skog

Bild på Sven-Erik Bucht

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Louise Chyssler, projektledare, tfn 010-6986227, mobil 076-5386224, e-post louise.chyssler@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden