Gå direkt till innehåll
Två miljoner till projekt mot giftiga båtfärger

Pressmeddelande -

Två miljoner till projekt mot giftiga båtfärger

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt två miljoner kronor till projektet ”Ren båtbotten utan gift”. Projektet leds av Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

- Syftet är att minska användningen av giftiga båtfärger genom att informera båtägare och andra om miljövänliga alternativ, säger Björn Sjöberg, på HaV.

Var åttonde svensk äger en båt, vilket gör Sverige till ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Om skrovet har mycket påväxt av alger eller havstulpaner så påverkas båtens fart och bränsleförbrukningen ökar. Den vanligaste metoden för att hålla skrovet rent är att måla botten med så kallade biocidfärger, vilka innehåller kopparföreningar eller andra giftiga ämnen som kan döda levande organismer.

- Problemet med dessa färger är att de läcker miljöfarliga ämnen som sprids i vattnet. Dessa ämnen påverkar djur och växter långt från båten, bland annat kan reproduktionen störas, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havsförvaltning,

Ungefär 80 procent av gifterna beräknas läcka ut i vattnet under sommaren och cirka 20 procent hamnar på land i samband med båtbottentvättning. 2011 fick HaV därför i uppdrag av regeringen att, tillsammans med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, kartlägga och utreda miljöpåverkan av båtbottentvättning. Detta ledde till riktlinjer för båtbottentvätt av fritidsbåtar som presenterades 2012 och i höst kommer en reviderad upplaga av denna.

- Det bästa är om båtägare väljer miljövänligare alternativ än att måla botten, exempelvis att tvätta sina båtar över en spolplatta med uppsamling och rening av spillvattnet för att hindra att farliga ämnen läcker ut i vattnet, säger Björn Sjöberg.

Studier visar att båtägare har ett stort intresse för miljön. Många är också beredda att prova alternativa sätt än att bottenbehandla sin båt. Samtidigt är det allmänt känt att båtägare ofta använder sig av färg som är giftigare än vad det som behövs.

Målet med Naturskyddsföreningens projekt ”Ren båtbotten utan gift” är att nå ut till båtklubbar, miljöansvariga i kommuner, enskilda båtägare och sportfiskare med information om ett miljövänligare båtliv, att få fler att sluta måla med giftiga färger. Det ska ske bland annat genom möten, film, sociala medier och nylansering av internetsidan Båtmiljö.se. Projektet omfattar Östersjön, öster om Öresund och insjöar där målning av båtbotten i princip inte behövs.

- Sedan vi lanserade riktlinjerna 2012 har vi sett att intresset för att hitta miljövänliga lösningar har vuxit mycket och diskussioner har startat i många båtklubbar och båtorganisationer. Detta kan vara allt från ny enkel teknik och att ändra invanda mönster till att hitta samverkansformer för förstärkt miljöarbete. Därför är det rätt att nu göra en större informationskampanj för att sprida de goda exemplen, speciellt i vår känsliga Östersjö, säger Björn Sjöberg.

Här kan du läsa mer om båtbottenfärger och miljövänligt båtliv

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden