Gå direkt till innehåll
Två personer på Argos uppvisar plack i lungorna

Pressmeddelande -

Två personer på Argos uppvisar plack i lungorna

Två personer som arbetat på forskningsfartyget Argos har fått lungförändringar som kan kopplas till att de utsatts för asbest. Det visar en sammanställning som företagshälsovården har gjort.

75 personer som arbetat ombord på forskningsfartyget Argos har erbjudits att undersöka sina lungor på företagshälsovården. Hittills har 45 personer genomgått undersökningen. Två av dem uppvisar plack eller begynnande plack, vilket enligt företagshälsovården innebär godartade förändringar i lungsäcksväggen.

- Ytterligare personer kommer att låta undersöka sina lungor under hösten. Vi fortsätter vårt samarbete med företagshälsovården, som anlitar experter på området. Troligen har vi inte någon fullständig bild av läget förrän efter årsskiftet, säger Anna Jöborn, chef för Havs- och vattenmyndighetens kunskapsavdelning.

Forskningsfartyget Argos stängdes av Fiskeriverket i februari i år sedan det konstaterats att det fanns fri asbest ombord. Fartyget ligger sedan dess vid kaj. Sedan Fiskeriverket lades ner i somras är den nybildade Havs- och vattenmyndigheten fartygets ägare.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Anna Jöborn, chef kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06
Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 010-698 60 24

Ämnen

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden