Gå direkt till innehåll
Ny uppfinning med flexibel fisktrappa i Storforsen
Ny uppfinning med flexibel fisktrappa i Storforsen

Pressmeddelande -

Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten

En unik fisktrappa invigs idag som ett led i att miljöanpassa vattenkraften, när Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län och internationella experter från Världsbanken och EU:s miljöbyrå träffas på en konferens i Storforsen, Vidsel, den 12-14 juni.

Experter från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Skottland, England, Österrike, Kanada och Kina träffas i dag i Storforsen för diskutera och utbyta erfarenheter för planering, mätmetoder och styrning för hållbar vattenkraft. En unik, flexibel fisktrappa är en av de konkreta åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften, som presenteras på konferensen. Deltagarna kommer också att besöka ytterligare två vattenkraftverk med olika miljöanpassningar.

- Vattenkraften har genom åren byggts ut utan större hänsyn till vattendragens biologiska och ekologiska betydelse. Den miljöanpassning som gjorts har varit begränsad och i många fall inte särskilt lyckad. Nu kommer vi börja en miljöanpassning som kommer kosta många miljarder och vi behöver därför utveckla nya lösningar som ger miljönytta utan att energiproduktionen och reglerkraften påverkas i allt för hög grad, säger Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten.

I samband med konferensen invigs en unik fisktrappa, 55 meter lång och tillverkad i epoxilaminat som medger en annan flexibilitet i utförande och anpassande än de traditionella gjutna fisktrapporna.

- Fisktrappan är ett exempel på utveckling och innovation. Om vi ska lyckas minska vattenkraftens negativa effekter på växter och djur kommer vi behöva mycket mer av detta de kommande åren. När vattenkraften ska miljöanpassas behöver vi många olika lösningar för att få fungerande fiskvandring, som den fisktrappa vi besöker. Utrivning och omlöp kan vara andra möjliga lösningar, säger Henrik Löfdahl, Länsstyrelsen Norrbotten

Bakgrund:

Regeringen har givit Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en nationell plan för omprövning av all vattenkraft i Sverige. Planen ska både skapa största möjliga nytta för vattenmiljön och säkra en nationellt tillgång till vattenkraftsel. Vattenkraftägare kommer att kunna söka finansiering via Vattenkraftens miljöfond för nödvändig omställning och miljöåtgärder, som till exempel fiskvägar.

Förslaget till nationell plan ute på remiss till den 28 juni. 

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

På konferensen i Storforsen, Norrbottens län diskuteras hur man förbättrar vattenkraftens hållbarhet i miljön i EU: s ramdirektiv om vatten utifrån tre huvudteman:

  • Framgångsrik förbättring av miljövärden och säkerställa fördelarna med vattenkraftproduktion
  • Miljöåtgärder och bästa tillgängliga teknik
  • Styrning med utgångspunkt i hållbarhet, motståndskraft, biologisk mångfald och klimatförändringar

Läs mer om konferensen på Länsstyrelsens webbplats: 

Kontakt: Magnus Johansson, miljöanalysenheten, Länsstyrelsen 070-317 30 97

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg ledningsstaben, Havs- och vattenmyndigheten, 070-819 94 62

Ämnen

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Länsstyrelsen Norrbotten

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden