Gå direkt till innehåll
Unika bohuslänska rev föreslås få internationellt skydd

Pressmeddelande -

Unika bohuslänska rev föreslås få internationellt skydd

Ett unikt område med branta sluttningar, stora djup och ovanliga arter. Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att havsområdet Bratten i Bohuslän ska pekas ut som skyddsvärt område i Nordostatlanten.

Havs- och vattenmyndigheten har skickat in sitt förslag till Miljödepartementet, som väntas ta beslut i vår. Enligt förslaget ska skyddsområdet införas i havsområdet Bratten utanför Tanums kommun.

Bratten är ett unikt utsjöområde med spricklandskap, rev och bubbelstrukturer och innefattar ett stort antal ovanliga och hotade arter. Området är 200-500 meter djupt och 121 000 hektar stort.

- Vi vill skydda det ovanliga området som är mycket artrikt. Eftersom havslandskapets sprickdalar är så speciella där innebär det att vissa områden är relativt opåverkade av mänsklig verksamhet, säger Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten. Detta har fått till följd att arter som är känsliga för fysisk störning kan frodas i området.

Området föreslås bli ett marint skyddsvärt område inom OSPAR, den internationella havskonventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. Sedan tidigare har Sverige pekat ut åtta områden i Kattegatt och Skagerrak som ska skyddas enligt OSPAR.

Sedan tidigare är Bratten ett så kallat Natura 2000-område, vilket innebär att det ingår i EU:s nätverk för skyddsvärda områden.

Nytt skydd för marin miljö i Uppsala län

På nationellt plan har samtidigt ett nytt marint naturreservat inrättats, i Gräsö i Uppsala län. I området finns bland annat 4 600 öar och skär med höga naturvärden och värdefulla undervattensmiljöer.

Beslutet innebär att områdets skyddsvärda natur bevaras. Ytan är på 54 000 hektar och blir därför det näst största i landet. Sedan tidigare är 26 marina naturreservat utsedda i Sverige.

Läs förslaget

Läs mer om Ospar på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Läs mer om marina naturreservat på Naturvårdsverkets hemsida

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden