Gå direkt till innehåll
Utkastförbudet skjuts upp minst ett år

Pressmeddelande -

Utkastförbudet skjuts upp minst ett år

Det blir inget förbud mot att kasta fisk över bord i Skagerrak från och med årsskiftet.

Den nya EU-lagstiftningen hinner inte träda i kraft till dess utan utkastförbudet får skjutas fram i tiden.

- Det är olyckligt att det blir så här. Men det är också förståeligt att det kan ta lite längre tid än väntat, utkastförbudet innebär många  förändringar både för näring och myndigheter, säger Bengt Kåmark på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Efter fiskerisamråden 2010 mellan EU och Norge tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag till ett nytt fiskeavtal mellan EU och Norge i Skagerrak. Den 4 juli i år undertecknade EU och Norge ett avtal om införandet av bland annat utkastförbud i Skagerrak, alltså att det inte längre skall vara tillåtet att kasta oönskad fisk överbord.

Idén är att EU-länderna ska reglera vad och hur mycket fisk som fångas i Skagerrak i stället för vad som landas, en så kallad resultatbaserad förvaltning.

I augusti presenterade EU-kommissionen ett förslag till EU-förordning som syftar till att införa de överenskomna bestämmelserna i EU:s lagstiftning. Det stod redan då klart att förordningen inte skulle hinna träda i kraft till 1 januari 2013 utan tidigast 2014. I stället har man från svensk och dansk sida arbetat för att kunna införa utkastförbudet genom nationella bestämmelser till dess.

Nu har EU-kommissionen meddelat att de inte kommer att uppmana Sverige och Danmark att införa nationella regler för ett utkastförbud.

- Det är olyckligt att utkastförbudet som överenskommits mellan EU och Norge skjuts framåt i tiden. Men utan EU-lagstiftning, eller en uppmaning från EU-kommissionen att gå före nationellt, kan Sverige och Danmark inte införa ett utkastförbud i Skagerrak, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Avtalet från 4 juli innehåller också regler för vilka fiskeredskap som ska få användas i Skagerrak, exempelvis ökas den generella maskstorleken i trål från 90 till 120 millimeter. Riktat kräft- och räkfiske ska endast få bedrivas med trål som är försedd med rist, ett slags galler som sållar och sorterar ut den icke önskvärda delen av fångsten.

- Från svensk sida är vi inriktade på att kunna införa reglerna om mer selektiva redskap nationellt så snart som möjligt, förhoppningsvi i början av 2013. Det är dock viktigt att vi och Danmark genomför detta samtidigt, säger Bengt Kåmark.

Det är många som berörs av och behöver information kring utkastförbudet i Skagerrak. Därför kommer Havs- och vattenmyndigheten att fortlöpande och så snabbt som möjligt publicera nya uppgifter och dokument om utkastförbudet i Skagerrak  vår hemsida:

Utkastförbud i Skagerrak

 PM landsbygdsdepartementet

 Havs tidigare pm

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

 

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden