Gå direkt till innehåll
Vad är vatten värt? Mattsson leder debatt mellan Ek och Ernkrans

Pressmeddelande -

Vad är vatten värt? Mattsson leder debatt mellan Ek och Ernkrans

Vad är vatten värt?

På Havs- och vattenforum 2014 i Göteborg får du höra vad miljöminister Lena Ek (C) och vad ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Matilda Ernkrans (S) tycker i den frågan.

Britt-Marie Mattsson, prisbelönt journalist och författare, kommer att leda utfrågningen.

Britt-Marie Mattsson arbetar till vardags som förstereporter på Göteborgs-Posten och klassas som en av Sveriges ledande politiska reportrar.

-  Vi är väldigt glada att ha en så erfaren journalist som debattledare på Havs- och vattenfourm. Frågorna som tas upp är viktiga samhälls- och framtidsfrågor, där det finns olika intressekonflikter som behöver belysas och diskuteras. De som ska svara är personer med stor kunskap och starkt engagemang för sina frågor, vi ser fram emot en intressant debatt, säger Pia Ahnlund, projektledare för Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenforum pågår 20 – 21 maj i Göteborg. Förutom politikerutfrågningen kommer Britt-Marie Mattsson också att leda en debatt om naturresurser och ansvar.  I panelen ingår representanter för energibolag, sjöfart, yrkesfiske, turism/fritidsfiske och jordbruk som får svara på hur de ser på den egna näringens ansvar kontra andras, vems ansvar är det att vi får en långsiktigt hållbar användning av vattnet?  I debattpanelen sitter bland andra Anna Jivén, tf miljöchef vid Göteborgs hamn, Stefan Nyström, generalsekreterare för Sportfiskarna, Peter Olsson, yrkesfiskare och Carl Piper, jord- och skogsägare i Skåne.

Andra spännande programpunkter är de 20 så kallade ”djupdykningarna”. I dessa diskussionsgrupper kommer HaV:s experter att prata om de uppdrag och frågeställningar som är aktuella för myndigheten. Här är några exempel:

  • Gruvindustrin växer i Sverige – finns det en konflikt mellan nya jobb och miljö?
  • Läkemedel i vattnet – vilken effekt har det på miljön och hur stora är riskerna för oss människor?
  • Ska man få fiska i skyddade havsområden?
  • Försurningen av haven klassas som en av de allvarligaste miljöfrågorna Vad kan vi i Sverige göra, hur bör frågan hanteras i EU och globalt?
  • Att skydda dricksvattnet – kan det bli för mycket regler.
Det blir också ett 30-tal mini-föreläsningar om spännande projekt, samarbeten och ny forskning. Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för andra året i rad. I fjol lockade konferensen 360 deltagare från hela Sverige och i år väntas siffran bli ännu högre.

-  Deltagarna på Havs- och vattenforum har tillsammans en helt enastående erfarenhet och kunskap om vattenfrågor. De synpunkter vi tog tillvara förra året har varit viktiga och hjälpt oss i vårt arbete att skapa överblick och helhetssyn. Därför är det väldigt roligt att intresset för att delta även på årets forum är stort, säger Pia Ahnlund.

Vill du vara med i dialogen, höra om det senaste och själv vara med och påverka i frågor som levande hav, sjöar och vattendrag? Anmäl dig senast 6 maj, varmt välkommen!

Vi välkomnar journalister att delta under Havs- och vattenforum!

Glöm inte att ackreditera dig i förväg.

Läs hela programmet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, Havs- och vattenmyndigheten, Tel: 010-698 62 73, Mobil: 070-605 04 57, E-post: pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto Lena Ek, fotograf Johan Ödmann/Regeringskansliet. Fotografierna av statsråden får användas fritt för redaktionellt ändamål, inte kommersiellt, under mandatperioden, dvs. fram till valet 2014

Foto Britt-Marie Mattsson, fotograf Bengt Kjellin, GP. Bilden får endast användas för redaktionell återpublicering av detta pressmeddelande. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden