Gå direkt till innehåll
Vädjan till allmänheten: Hjälp oss få koll på hotade arter med nya "Rappen"

Pressmeddelande -

Vädjan till allmänheten: Hjälp oss få koll på hotade arter med nya "Rappen"

Hjälp oss att få mer kunskap om djuren som lever i vattnet när du är vid stranden, på sjön eller vid havet!

Den uppmaningen riktar nu Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland till allmänheten.

- Vi har utvecklat en tjänst som vi kallar "Rappen" där man enkelt kan rapportera in fynd av ovanliga och hotade arter. Tjänsten fungerar i mobilen, på datorn och läsplatta, säger Erland Lettevall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Med allmänhetens hjälp hoppas myndigheterna få in viktig information om förändringar i vattenmiljön som ett komplement till annan miljöövervakning.

- Vi behöver få en bättre bild av var olika arter finns eller inte finns, hur många de är och när fynden gjordes. Det gäller framförallt hotade arter som tumlare och andra valar men även så kallade invasiva arter som normalt sett inte finns i svenska vatten, exempelvis svartmunnad smörbult, säger Karin Enfjäll på Länsstyrelsen Värmland

”Rappen” är en mobilvänlig webbtjänst som fungerar i smartphone, surfplatta och dator. Via HaV:s webbplats kommer du åt länken och tjänsten är tillgänglig från och med i dag, 4 juli, till och med 30 oktober. Det enda som krävs är internetuppkoppling.

Med några enkla klick i mobilen, läsplattan eller datorn kan du enkelt rapportera in ditt fynd. Alla vattenlevande arter och organismer är av intresse men främst vill myndigheterna i ett första skede veta mer om utbredningen av tumlare och andra valar, svartmunnad smörbult, signal- och flodkräfta, marina invasiva krabbor och ullhandskrabban som är en invasiv sötvattensart. För dessa arter finns också bilder inlagda i ”Rappen” så att du kan jämföra om det verkligen rör sig om den arten. Du hittar även annan information som underlättar rapportering av rätt art tillsammans med instruktioner hur arterna ska fotograferas. Du behöver bara ange art, ditt namn och e-postadress.

- Om man inte hittar sitt fynd i ”Rappen”, är osäker eller vill rapportera något annat så går det också bra. Vi tar hand om alla bidrag och kan senare upplysa anmälaren om vilken art det rör sig om, säger Matz Berggren vid Institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

Alla rapporter som skickas in kontrolleras av experter och hamnar sedan i Artportalen.se. Uppdateringar av ”Rappen” sker automatiskt. På sikt är målet att utveckla tjänsten med bilder och information om fler arter, översättning till fler språk och att det sker en direkt synkronisering mot Artportalen. Det unika med ”Rappen” är att du kan rapportera flera olika vattenlevande arter här.

- Detta är ett försök att få en mer samlad rapportering av arter i vattenmiljön. Men vi vill även få lösningen funktionell och rolig att jobba med. Därför uppmanar vi också alla att komma in med synpunkter och idéer om hur vi kan göra ”Rappen” ännu bättre, säger Erland Lettevall.

I projektorganisationen för ”Rappen” ingår också Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet, Kolmårdens djurpark och Harbour Porpoises around Kullaberg (HAKU). I slutet av 2015 ska Rappen utvärderas och rekommendationer ska tas fram för framtida utveckling.

Här kan du läsa mer om ”Rappen”

Länk till "Rappen"

För mer information kontakta

Erland Lettevall, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 6219, mobil 0702-486 695, e-post erland.lettewall@havochvatten.se

Karin Enfjäll, samordnare för den regionala miljöövervakningen i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, tfn 010-22 47 438, e-post karin.enfjall@lansstyrelsen.se

Matz Berggren, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tfn 031-786 9528, mobil 076-229 528, e-post matz.berggren@marine.gu.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Anna Nygren/Havs- och vattenmyndigheten

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden