Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun.

Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete och vi vet att konkurrensen i år har varit hård, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun.

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången för tre år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Juryns motivering till valet av Västerviks kommun till 2017 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: Västerviks kommun har under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. De har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med lokala aktörer och markägare för att hitta och pröva konkreta åtgärder för att minska näringsbelastningen. Genom uppföljning har de visat att det går att förena bra vattenmiljö med andra intressen!”

I Västervik är land och vatten bokstavligen lika viktiga i den kommunala planeringen och i invånarnas vardag. Hälften av kommunens totala yta består av land och nästan lika stor del av vatten.

- Vi har i många år brottats med övergödning av kustvattnet, främst beroende på att vattenutbytet mellan de inre delarna av skärgården och öppna havet är låg. Ett av de värst drabbade områdena är Gamlebyviken, säger agronomen Dennis Wiström.

Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land.

Bland annat pumpas näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken och det används sedan som gödning på åkrarna.

- Prispengarna kommer att användas i första hand för lokalt hållbart biotop- och fiskevårdsarbete i projektet: “Från steniga åkrar till lekplatser för fisk”, säger Gun Lindberg.

Västerviks kommun har nyligen också tagit fram en Lokal åtgärdsplan för minskad övergödning i kustvattnet för perioden 2017-2021 Det har gjorts som en del i det internationella samarbetet kring Östersjön med Race for the Baltic/ Baltic Sea City Accelerator.

För mer information kontakta:

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Gun Lindberg,hållbarhetsstrateg, Västerviks kommun, tfn 0490-254813, e-post: gun.lindberg@vastervik.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden