Gå direkt till innehåll
Fotograf: Eyevine / IBL Bildbyrå
Fotograf: Eyevine / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Beslutet att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske är historiskt. Det ökar också chansen för fler marina reservat i världshaven.

Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, i synnerhet fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Överenskommelsen kom efter efter sex års diskussioner i kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR). Kommissionens årliga möte hölls i Hobart i Australien. 24 länder och EU deltar i konventionen.

- Sverige har hela tiden varit för att inrätta ett marint reservat i Rosshavet. HaV har två personer på plats i Hobart och de har fört Sveriges talan i de senaste veckornas förhandlingar, säger Catarina Hedar.

- Det är fantastiskt roligt att beslutet kunde tas och vi är självklart glada att vår myndighet kunnat vara med och driva de här frågorna. Den här processen visar också att det går att förändra även om det tar tid.

Beslutet innebär att Rosshavet skyddas mot allt fiske i 35 år, undantaget ett begränsat fiske i forskningssyfte. Det marina reservatet blir världens största, mer än 1,5 miljoner kvadratkilometer och det är ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans.

- Efter långa förhandlingar kunde vi uppnå konsensus om det största marina skyddade området i världen. Det krävdes en del eftergifter från alla parter men vi lyckades och det är fantastiskt, säger Staffan Danielsson, utredare på HaV och en av de två svenska förhandlarna.

Rosshavet blir det första marina skyddade området på internationellt vatten och väntas underlätta ytterligare åtgärder för att fler områden i världens hav ska skyddas.

Det kalla Ross-havet är ett randhav av Antarktiska oceanen och det har stora biologiska värden med över 10 000 arter, bland annat pingviner, sälar och valar. Här finns också krill, basen i den marina antarktiska näringsväven och föda för bland annatvalar. Forskare har uppskattat att Södra oceanen producerar cirka tre fjärdedelar av de näringsämnen som upprätthåller livet i resten av världshaven. Regionen är också hem för många av världens pingviner och valar.

Läs mer om överenskommelsen på CCAMLR:s hemsida

Hör HaV:s Catarina Hedar intervjuas i P4 Extra

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Catarina Hedar, chef, internationella enheten, tfn 010-6986784, mobil 070-337 92 95, e-post catarina.hedar@havochvatten.se, Anna Jöborn, chef, kunskapsavdelningen, tfn 010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, e-post anna.joborn@havochvatten.se, Staffan Danielsson, utredare, internationella enheten, tfn 010-6986841, mobil 076-5386241, e-post staffan.danielsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Eyevine/IBL Bildbyrå

Kontakter

Catarina Hedar

Utredare Enheten för havsplanering och maritima frågor 010-698 67 84

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden