Gå direkt till innehåll

Video -

Olagligt ålfiske fortsätter – stor ökning av HaV:s beslag av ryssjor

Den europeiska ålen är ett enda bestånd som är starkt hotat och sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom yrkesfiskare med licens. Men, det finns ett omfattande olagligt fiske. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslagtagit över 200 redskap jämfört med totalt 163 i fjol.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 0:33
Ladda ner

Ämnen

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg