Gå direkt till innehåll
Insatser ska stoppa att fisk slängs överbord

Nyhet -

Insatser ska stoppa att fisk slängs överbord

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett stopp för fiske som slängs överbord i Skagerrak. Förhandlingar pågår mellan Sverige, Norge och Danmark. En svensk fråga som fått gehör är att införa krav på redskap som sorterar fisk.

- I dag slängs död fisk överbord. Med hjälp av dessa redskap kan fisk sorteras ut levande redan i vattnet, säger utredaren Bengt Kåmark.

Fisk som slängs överbord, så kallad utkast av fisk, diskuteras nu på flera nivåer inom EU och nationellt. Den 1 mars fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheten till utkastförbud i ett område – Skagerrak.

Sverige, Danmark och Norge har därför den senaste tiden fört samtal i frågan. Målet är att få till stånd ett avtal som ska ersätta det gamla tillträdesavtalet från 1966. Utredaren Bengt Kåmark från Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet.

- Det behövs nya gemensamma regler för att Sverige, Danmark och Norge ska kunna fortsätta så nära kusten man gör nu. Normalt får man bara gå in till tolv sjömil, säger utredaren Bengt Kåmark.

En av frågorna som diskuteras är fiskerikontrollen. Norge arbetar med stickprover och kontroller via fartyg medan EU-länderna arbetar med elektroniska loggböcker, satellitövervakning och kameraövervakning. Sverige prioriterar också redskapsfrågan.

- Länderna är i stort sett överens om vilka redskap som man ska använda på gemensamt vatten för de viktigaste fisketyperna. Sverige har också fått gehör för sina sedan länge utprovade modeller för selektivt fiske av räka och kräfta. Dessa redskap kommer inom kort att användas av alla danska, norska och svenska fartyg i Skagerrak, säger Bengt Kåmark.

Parallellt planeras ett förbud stegvis träda i kraft för samtliga av EU:s vatten, med start 2014. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson prioriterar nu frågan i diskussioner med EU-parlamentet.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn 070-638 63 11, 010-698 61 34.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden