Gå direkt till innehåll
Björns vrak i Stockholms skärgård. Fartyget sjönk i slutet av 1700-talet med en last av kalk som var ämnad in till Stockholm. Foto: Mikael Fredholm, CC-BY.
Björns vrak i Stockholms skärgård. Fartyget sjönk i slutet av 1700-talet med en last av kalk som var ämnad in till Stockholm. Foto: Mikael Fredholm, CC-BY.

Nyhet -

Myndigheter vill minska risken att kulturlämningar i havet skadas

Fisket i svenska havsområden med bottentrålar och garn riskerar att skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Det uppmärksammas i en gemensam utredning från Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). De båda myndigheterna planerar nu att, tillsammans med museer och länsstyrelser, ta fram en vägledning som ska minska riskerna.

Särskilt i Östersjön är lämningar efter förlista träskepp mycket välbevarade. Här finns till exempel de internationellt omskrivna örlogsskeppen Svärdet och Kronan som gick under i sjöstrider på 1600-talet. Men lämningarna under havsytan kan också vara boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid och rester efter hamnar och industrier.

Skyddas för framtida generationer

– Kulturarvet under vattenytan är en viktig källa till kunskaper om historien som även kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av. Därför måste vi skydda det, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Spökgarn också en risk

De som fiskar med bottentrålar och garn behöver information om vad de kan göra för att undvika att skada kulturlämningarna. Förutom själva fisket kan också tappade trålar och fiskegarn utgöra en risk. Även draggning efter förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn, kräver särskild försiktighet när arbetet görs nära kulturlämningar. Riksantikvarieämbetet och HaV planerar därför att ta fram en vägledning om hur man konkret minskar riskerna.

– Trålfiskare undviker vrak eftersom dyra redskap riskerar att fastna. Men en vägledning ger extra trygghet och gör att yrkesfiskare och de som draggar spökgarn kan anpassa sitt arbete. Då minskar risken att Svärdet, Kronan och andra kulturlämningar skadas, säger Inger Dahlgren, chef för fiskeregleringsenheten vid HaV.

Källa till mikroplaster

Spökgarn är även en betydande källa till mikroplaster som är skadliga för djur och växter i havet och i förlängningen även för människor.

– Förlorade fiskeredskap utgör en fara för fiskar, fåglar och däggdjur då de kan fortsätta att fånga djur i många år eftersom redskapen är gjorda av mycket hållbara material. För att havsmiljön ska bli bättre måste vi få bort de här föroreningskällorna, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare på HaV.

Här kan du hämta utredningen Fiskets påverkan på det marina kulturarvet

https://www.diva-portal.org/sm...

Kontakt:

Inger Dahlgren, chef fiskeregleringsenheten HaV, tel 010-698 60 20, inger.dahlgren@havochvatten.se

Lisa Bredahl Nerdal, utredare HaV, tel 010-698 63 33, lisa.bredahlnerdal@havochvatten.se

Charlotta Stadig, utredare HaV, tel 010-698 62 51, charlotta.stadig@havochvatten.se

Michael Frisk, utredare Riksantikvarieämbetet, tel 08-5191 82 38, michael.frisk@raa.se

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden