Gå direkt till innehåll
Vattnets värde i fokus på HaV:s forum

Nyhet -

Vattnets värde i fokus på HaV:s forum

Hur är miljötillståndet i EU:s vatten? Vem tar ansvar för övergödningen i Östersjön?

Det är några frågeställningar vid Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg.

-  Vi har flera spännande talare, bland annat statssekreterare Anders Flanking, Anne Lyche Solheim från norska institutet för vattenforskning och framtidsanalytikern Troed Troedsson, säger Pia Ahnlund, kommunikatör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Konferensen är den första i sitt slag i Sverige och väntas locka drygt 400 deltagare. Målet är att samla de krafter som i dag arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske.

-  Intresset är väldigt stort och anmälningarna strömmar in. Vi är väldigt glada över det och att vi lyckats få ihop ett så spännande program. Det innehåller allt från diskussion och föredrag om havs- och vattenfrågor i ett globalt vattenperspektiv till senaste nytt om rening av små avlopp och vägen mot en ny laxförvaltning för Sverige, säger Pia Ahnlund som samordnar konferensen.

Bland övriga talare kan också nämnas HaV:s generaldirektör Björn Risinger, Katarina Vrede, utredningssekreterare i miljömålsberedningen och Lisa Emilia Svensson, Sveriges havs- och vattenambassadör.

Det blir bland annat föredrag och debatt om utkastförbudet i Skagerrak, om hur vi värderar Östersjöns ekosystemtjänster och om fiskvandring upp och ner i vattendrag. Programmet innehåller också  gruppdiskussioner kring olika frågor på temat ”mål, makt och möjligheter i Vattenriket Sverige”.

-  Det kommer att tillkomma fler spännande punkter, programmet är inte helt klart än. Via vår hemsida kan alla hålla sig uppdaterade om förändringar och även anmäla sig till konferensen, säger Pia Ahnlund.

Tanken är att konferensen ska bli ett årligt återkommande arrangemang.

- Havs- och vattenforum  är ett led i vårt långsiktiga arbete för levande hav, sjöar och vattendrag. Här vill vi kunna informera om vårt arbete men också få in synpunkter och kunskap från andra aktörer, säger Pia Ahnlund.

Havs- och vattenforum 2013 pågår i två dagar, 16 – 17 april, och hålls på Hotell Eriksberg i Göteborg.

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenforum 2013

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, tfn 010-698 62 73, mobil 070-605 04 57, e-post pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden